Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 10:35 GMT+7

Rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Biên phòng - Ngày 26-11, Đảng ủy, BĐBP Lạng Sơn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vy Thượng

Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã chủ động cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị.

BĐBP Lạng Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn. Các đồn Biên phòng đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới kịp thời thông tin, định hướng dư luận để người dân có nhận thức đúng đắn, đồng thuận tin tưởng vào lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia quản lý bảo vệ biên giới, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động, chống phá gây phức tạp ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, đánh giá làm rõ kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các ý kiến phát biểu đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Lạng Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, BĐBP Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò của các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 tại các đơn vị, cơ sở. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí để trao đổi, cung cấp thông tin; giáo dục định hướng nâng cao nhận thức để cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng, lập trường kiên định vững, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Vy Thượng

Bình luận

ZALO