Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/09/2023 02:56 GMT+7

Rèn luyện người quân nhân kiểu mẫu

Biên phòng - Bác Hồ từng căn dặn: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua”1 và “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”2. BĐBP, với đặc thù hầu hết hầu hết cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhiều nơi còn chưa có cơ sở hạ tầng, xa khu dân cư, không có sóng điện thoại, không điện nước, nhiều đồng chí thực hiện các công việc đặc biệt, bí mật, dài ngày, có thể nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe... thì việc rèn luyện bản lĩnh, nghị lực của người quân nhân là hết sức quan trọng.

Một buổi học tập chính trị của các chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP. Ảnh: CTV

Do đó, những năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác, học tập, sinh hoạt được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; nội bộ đoàn kết, thống nhất, mối quan hệ cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới được giải quyết hài hòa, phát huy tốt những giá trị, nét đẹp văn hóa quân sự, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Để có được kết quả đáng ghi nhận này, cùng với các biện pháp công tác khác, thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một yếu tố then chốt, góp phần làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần ý nghĩa của việc xây dựng, củng cố giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp, mà cốt lõi là giá trị đạo đức vì con người, vì sự phát triển của đất nước. Những lý tưởng như: tuyệt đối trung thành, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết; tận trung với nước, tận hiếu với dân; yêu thương đồng bào, đồng chí; cần, kiệm, liêm chính, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... đã trở thành phương châm hành động, thành phẩm chất đạo đức của người lính Biên phòng.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị phải làm tốt công tác giáo dục truyền thống. Ngay từ khi nhập ngũ, mỗi chiến sĩ đã được giáo dục sâu sắc về truyền thống anh hùng của BĐBP, của các thế hệ cha anh, qua đó, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu với lực lượng, với biên giới và đồng bào các dân tộc. Cùng với đó, toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4, khắc phục khuyết điểm, khâu yếu, mặt yếu, phòng chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Qua đó, công tác giáo dục, kỷ luật, pháp luật, rèn luyện phương pháp, tác phong quân nhân được tăng cường, duy trì thực hiện nghiêm. Vấn đề xây dựng động cơ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác; tu dưỡng đạo đức, lối sống; rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực; thực hành dân chủ, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng tinh thần quốc tế trong sáng... cũng được chú trọng bằng những cách làm, nội dung phù hợp, sát thực. Trong đó, xác định lấy đối tượng giáo dục chính trị làm trung tâm, lấy đặc điểm nhận thức của bộ đội để chuẩn bị bài giảng.

Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng được nâng lên, trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP luôn được giữ vững. Công tác xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với huấn luyện, chấp hành điều lệnh và rèn luyện kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là an toàn trong huấn luyện, quản lý vũ khí trang bị, đảm bảo an toàn trong diễn tập, huấn luyện, khi tham gia giao thông được thực hiện nghiêm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ và kiên quyết xử lý vi phạm kỷ luật, pháp luật, không có vùng cấm. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã luôn quan tâm đến chế độ chính sách cho bộ đội, khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đồng chí có thành tích xuất sắc; thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ đối với những đồng chí bị tai nạn, thương tích, mắc bệnh hiểm nghèo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hay sẻ chia, giúp đỡ những đồng chí gặp khó khăn trong cuộc sống. Qua những việc làm đó, đã thúc đẩy, động viên ý chí phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, xung kích trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ Cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn khi tham gia giao thông. Ảnh: Thành Chung

Tại Hội nghị Công tác quản lý, chấp hành rèn luyện kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn và an toàn giao thông trong BĐBP năm 2020, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã chỉ rõ, trong thời gian tới, cần tiếp tục làm tốt một số nội dung nhằm góp phần xây dựng con người mới trong BĐBP. Để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức, phẩm chất trong sáng, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, đồng bộ với các giải pháp đã triển khai thực hiện thành công, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị, như: hội đồng quân nhân, đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình quân nhân... để giáo dục, rèn luyện, phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật cho quân nhân. Quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh không để tiêu cực xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, xây dựng đơn vị an toàn, gắn với địa bàn an toàn.

1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.2011, tr.537.

2. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.2011, tr.483.

Tuệ Lâm

Bình luận

ZALO