Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 01:12 GMT+7

Ra mắt bộ sách "Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia”

Biên phòng - Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà Xuất bản Trẻ ra mắt bộ sách "Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia”.

Phiên bản mới của bộ sách. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Bộ sách gồm 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công nhận là Bảo vật quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 1-10-2012), gồm: Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những tác phẩm quan trọng không chỉ về tư tưởng mà còn quyết định vận mệnh của dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam.

Trong lần tái bản này, tác phẩm Đường Kách mệnh được in nguyên văn bản in năm 1927. Toàn bộ lịch sử phong trào công nhân và đường lối cách mạng vô sản được Bác chắt lọc trong tập sách mỏng, chỉ có 98 trang viết tay.

Nhật ký trong tù in đầy đủ 134 bài thơ theo bản dịch của Viện Văn học.

Di chúc in kèm cả bút tích của Bác với ba lần viết và sửa chữa theo các năm 1965, 1968 và 1969.

Riêng hai ấn bản Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước còn có thêm QR code file âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phụ lục ảnh Bác trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO