Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 02:16 GMT+7

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Biên phòng - Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu BĐBP lần thứ XX là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống anh hùng của Bộ Tham mưu qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tham mưu trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất về công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng; trung tâm tổ chức hiệp đồng thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến. Ảnh: Quang Lâm

Sau thành công của đại hội, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất hành động của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên có thể tiếp tục gia tăng, tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế của các nước. Tình hình Biển Đông và khu vực Đông Nam Á vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định với sự tham gia, tác động ảnh hưởng của các nước lớn.

Trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế - xã hội bị tác động mạnh của dịch Covid-19, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, tình hình trên các tuyến biên giới, vùng biển, đảo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới, nhất là tình hình trên biển và việc đàm phán phân giới cắm mốc khoảng 16% còn lại trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, khoáng sản qua biên giới ngày càng manh động, quyết liệt hơn...

Nhiệm vụ công tác Biên phòng trong những năm tới đòi hỏi toàn diện, nặng nề, nhiệm vụ công tác tham mưu Biên phòng ngày càng đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Việc thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh về tổ chức biên chế mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản sẽ có tác động nhất định đến tư tưởng, tâm tư một số cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, nhất là những đơn vị giải thể, sáp nhập, giảm biên chế. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ Bộ Tham mưu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức việc học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Qua học tập, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các phòng, ban, đơn vị nhận thức sâu sắc về tình hình, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo cơ bản nêu trong nghị quyết, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, đề cao trách nhiệm, quyết tâm hành động quyết liệt trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội.

Cùng với học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động thể chế hóa, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động nhiệm kỳ mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và các cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, quán triệt, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; bám sát thực tiễn, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các chủ trương, đối sách giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 88-CTr/QUTW ngày 30-1-2019 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 29-4-2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; triển khai xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam theo kế hoạch.

Ba là, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở trên biên giới. Chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên khu vực biên giới. Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, các hoạt động đối ngoại Biên phòng chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước láng giềng. Chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tham gia diễn tập phòng thủ khu vực; diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chống cháy nổ; tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị BĐBP về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị.

Bốn là, tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá bằng các giải pháp quyết liệt, cụ thể, bước đi phù hợp, tạo sự chuyển biến về tổ chức, biên chế; huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Tổ chức thực hiện nghiêm Đề án tổ chức lực lượng, sắp xếp, tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng Trinh sát kỹ thuật; Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm; Kiểm soát cửa khẩu hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm chỉ huy chỉ đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP; tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, nghiên cứu khoa học, pháp chế.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, điều tra, bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tham mưu BĐBP tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn đảng bộ sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tham mưu; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện phương hướng, mục tiêu, các chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP

Bình luận

ZALO