Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 11:21 GMT+7

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Biên phòng - Từ ngày 5 đến ngày 7-8-2020, Đảng bộ BĐBP long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; với tinh thần dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn lực lượng, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng xác định phương hướng, mục tiêu, các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng bộ trong những năm tới.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng. Ảnh: Hoa Hạ

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn lực lượng.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và hội nhập quốc tế vẫn là xu hướng chủ đạo trong quan hệ quốc tế. Song, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, khủng bố và các vấn đề an ninh phi truyền thống có thể diễn biến phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; Biển Đông, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị chống phá ngày càng quyết liệt, công khai, trực tiếp, trực diện hơn. Hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ ở khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Hướng dẫn của Cục Chính trị; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua học tập làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng nhận thức sâu sắc và thống nhất cao về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo cơ bản nêu trong Nghị quyết Đại hội; trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, đề cao trách nhiệm, quyết tâm hành động quyết liệt trong tổ chức thực hiện nghị quyết của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Cùng với học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động thể chế hóa, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và các cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; trong đó, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, bám sát thực tiễn, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam khi được Quốc hội thông qua.

Hai là, tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng. Nắm vững, vận dụng linh hoạt chủ trương, đối sách giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn; đấu tranh phòng, chống tội phạm; buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên khu vực biên giới.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh theo hướng hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử, bảo đảm chặt chẽ, thông thoáng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, các hoạt động đối ngoại Biên phòng chủ động, sáng tạo; nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới, các địa phương và nhân dân hai bên biên giới, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trên biên giới, cửa khẩu.

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh; chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 5-2-2020 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 1-7-2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo; phát huy vai trò của cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới; cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ba là, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua khen thưởng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá bằng các giải pháp quyết liệt, cụ thể, bước đi phù hợp, tạo sự chuyển biến về tổ chức, biên chế; huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm Đề án tổ chức lực lượng, sắp xếp, tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng Trinh sát kỹ thuật; Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm; Kiểm soát cửa khẩu hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần theo hướng phân cấp hợp lý, xã hội hóa một số mặt công tác; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho bộ đội. Đổi mới phương thức bảo đảm và quản lý tài chính Quân đội; quản lý vốn, tài sản, tài chính chặt chẽ; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng quy định. Bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, bảo đảm vũ khí, đạn đủ theo biên chế và dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để mất mát, cháy nổ.

Sáu là, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của BĐBP. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, điều tra, bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Đảng ủy BĐBP tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống anh hùng qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; hoàn thành thắng lợi, toàn diện những phương hướng, mục tiêu, các chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Bình luận

ZALO