Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 02:42 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"

Quyết tâm tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn tại đơn vị

Biên phòng - Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm, chấm dứt tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn trong đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Long An về vấn đề này.

- Đề nghị đồng chí cho biết những chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn của BĐBP Long An trong thời gian qua?

Đại tá Đoàn Văn An. Ảnh: Phương Vy

- Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS). Duy trì nghiêm Điều lệnh quản lý bộ đội và các quy định về đảm bảo an toàn. Chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp tích cực, cụ thể, sát với tình hình của đơn vị để quản lý chặt chẽ CB, CS thuộc quyền, xử lý kịp thời những vi phạm, đồng thời, quán triệt các văn bản, Chỉ thị của cấp trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Luật Giao thông đường bộ và các biện pháp bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông.

Luôn gắn công tác huấn luyện với công tác giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật, quán triệt các quy định Quân đội và Điều lệnh quản lý bộ đội. Chế độ sinh hoạt ngày, tuần được duy trì thường xuyên ở mọi cấp và đã đi vào nền nếp. Do vậy, việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP Long An thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, số vụ vi phạm ngày càng giảm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, do nhận thức của một số CB, CS ở một vài đơn vị còn hạn chế nên việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành Điều lệnh, Điều lệ, kỷ luật có lúc hiệu quả chưa cao. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị vẫn còn xảy ra 2 vụ mất an toàn giao thông và 1 vụ vắng mặt trái phép.

- Tuy trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn còn để xảy ra một số vụ vi phạm. Vậy, theo đồng chí, đâu là nguyên nhân?

- Các vụ việc xảy ra là do nhiều yếu tố, song, nguyên nhân cơ bản, chủ yếu vẫn là do chủ quan trong công tác quản lý, chỉ huy của cơ quan, đơn vị và ý thức của từng cá nhân. Trong đó có vai trò trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong công tác nắm tình hình tư tưởng, giáo dục, quán triệt, tổ chức thực hiện việc chấp hành kỷ luật, pháp luật còn chưa tốt. Bên cạnh đó, việc đưa các nội dung về công tác xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn ở một số đơn vị còn chậm, mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận, quy định của các cấp về công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn có thời điểm chưa sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít quân nhân ý thức tổ chức kỷ luật kém, thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, có tư tưởng thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất. Công tác xây dựng môi trường văn hóa ở một số đơn vị còn nặng về hình thức, chưa quan tâm đúng mức đến việc nâng cao nhận thức, xây dựng tác phong, lối sống, hành vi ứng xử cho quân nhân.

- Để hạn chế việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong đơn vị, BĐBP Long An đã triển khai những biện pháp cụ thể nào, thưa đồng chí?

- Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Long An đã có nhiều biện pháp tích cực, cụ thể, sát với tình hình của đơn vị để quản lý chặt chẽ CB, CS thuộc quyền, xử lý kịp thời những vi phạm. Gần đây nhất, ngày 12/5/2023, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An đã tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, các đơn vị tổ chức Hội nghị quán triệt, cụ thể, tỉ mỉ đến từng CB, CS trong đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An cũng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ bộ đội về mọi mặt, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là giải quyết hài hòa mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Làm tốt công tác quản lý vũ khí, trang bị, kỹ thuật, không để xảy ra mất mát, hư hỏng.

Duy trì thực hiện việc chấp hành kỷ luật, pháp luật tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Long An. Ảnh: Phương Vy

- Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, BĐBP Long An sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì?

- Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An sẽ tập trung triển khai và chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì và thực hiện nghiêm các văn bản của lãnh đạo các cấp như: Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 21/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”; Chỉ thị số 1365/CT-BĐBP về việc tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia trong BĐBP. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, cân nhắc việc giải quyết đi tranh thủ một cách hợp lý, đúng quy định. Từ đó, động viên bộ đội luôn nêu cao tinh thần tự giác và lòng tự trọng, đề cao tính tổ chức, tính kỷ luật, chống tự do vô tổ chức, vô kỷ luật. Chủ động phòng ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật theo đúng Thông tư số 16/2020/TT-BQP, ngày 21/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó là tổ chức tốt đối thoại dân chủ và sinh hoạt Ngày Chính trị văn hóa tinh thần gắn với sinh hoạt chuyên đề về xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”; nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và trách nhiệm của bộ đội. Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phương Vy (Thực hiện)

Bình luận

ZALO