Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 11:35 GMT+7

Quyết tâm nâng cao hiệu quả chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong đơn vị

Biên phòng - Thời gian gần đây, nhất là 6 tháng đầu năm 2023, BĐBP Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật (KL, PL) và đảm bảo an toàn. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đại tá Lê Văn Vỹ. Ảnh: Đăng Bảy

- Đề nghị đồng chí cho biết tình hình chấp hành KL, PL và bảo đảm an toàn trong BĐBP Tây Ninh năm 2022 và những tháng đầu năm 2023?

- BĐBP Tây Ninh quản lý, bảo vệ đường biên giới dài trên 233km, địa bàn rộng, phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) luôn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phải bố trí quân số nhỏ lẻ ở các tổ, chốt và địa bàn, xa sự chỉ huy, chỉ đạo của chỉ huy đơn vị. Kinh nghiệm quản lý bộ đội của một số cán bộ còn hạn chế; ý thức chấp hành KL, PL và bảo đảm an toàn của một số CB, CS còn chủ quan. Những đặc điểm nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành KL, PL và bảo đảm an toàn trong BĐBP Tây Ninh. Trong năm 2022, BĐBP Tây Ninh vẫn còn xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông và một số vụ vi phạm phải xử lý kỷ luật...

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc chấp hành KL, PL. Việc chấn chỉnh khắc phục tình trạng vi phạm được tổ chức đồng bộ ở các cấp. Công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của quân nhân được các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị chú trọng, ý thức phòng ngừa vi phạm trong toàn đơn vị được nâng lên. Từ đó, giúp cho CB, CS có nhận thức đầy đủ hơn về tình hình chấp hành KL, PL; nâng cao trách nhiệm trong học tập, công tác, tự giác rèn luyện, hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Do vậy, việc chấp hành KL, PL và bảo đảm an toàn trong BĐBP Tây Ninh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm ngày càng giảm, không để xảy ra mất an toàn khi tham gia giao thông và trong các hoạt động của bộ đội.

- BĐBP Tây Ninh đã triển khai những biện pháp công tác nào để làm chuyển biến tình trạng vi phạm KL, PL, đảm bảo an toàn, thưa đồng chí?

- Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình chấp hành KL, PL, đảm bảo an toàn ở BĐBP Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để sự chuyển biến thực sự vững chắc, bền lâu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo để tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến từng CB, CS trong BĐBP tỉnh, nhất là Nghị quyết số 663-NQ/ĐU ngày 4/11/2022 của Đảng ủy BĐBP, Kế hoạch 402/KH-BĐBP ngày 7/2/2023 của Bộ Tư lệnh BĐBP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong BĐBP; Kế hoạch số 2156/KH-BCH ngày 30/12/2022 về khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2022; rút kinh nghiệm tình hình chấp hành KL, PL những tháng đầu năm 2023, phát động cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành KL, PL” và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP tỉnh; tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn với nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực...

Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương pháp, từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, đã làm cho CB, CS ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; nội quy, quy định, nền nếp, chế độ huấn luyện, công tác, học tập, sinh hoạt được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc. Mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới được giải quyết hài hòa, phát huy tốt những giá trị, nét đẹp văn hóa quân sự, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

100% các tổ chức cơ sở đảng có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm cũng như quy chế hoạt động và triển khai thực hiện nghiêm túc. Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong huấn luyện chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm. Tăng cường công tác quản lý đơn vị, quản lý bộ đội, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định về việc cấm uống rượu, bia trong giờ hành chính. Khi điều khiển phương tiện (xe ô tô, xe gắn máy) phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

BĐBP Tây Ninh thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao ý thức chấp hành KL, PL cho CB, CS trong toàn đơn vị. Ảnh: Đăng Bảy

- Để giữ vững và nâng cao hiệu quả việc chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn, trong thời gian tới, BĐBP Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì?

- Để khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022, đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã đề ra nhiều biện pháp trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung vào các nội dung, như: Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, làm chuyển biến thực sự về nhận thức, hành động của CB, CS. Thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các đơn vị. Xác định rõ cơ chế chịu trách nhiệm của cấp trưởng, chính trị viên đối với mọi hoạt động và khi có vụ việc xảy ra trong lĩnh vực mình phụ trách, ở đơn vị cấp mình quản lý. Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, tuần; nền nếp chính quy và các quy định của đơn vị. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của từng quân nhân để kịp thời giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. Quản lý chặt chẽ nội bộ, ngăn chặn, đấu tranh chống diễn biến, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm tự quản, tự rèn, không để các đối tượng cám dỗ, câu móc, mua chuộc; quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt và giải quyết thấu đáo, triệt để những vướng mắc, nhất là về tư tưởng, tâm tư, tình cảm của CB, CS, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đơn vị; giải quyết tốt các chế độ chính sách để mọi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Yến Ngọc (Thực hiện)

Bình luận

ZALO