Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 10:21 GMT+7

Quyết tâm khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Biên phòng - Vừa qua, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 (gọi tắt là Chỉ thị 173) của Thường vụ Đảng ủy BĐBP; Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 (gọi tắt là Kế hoạch 3088) của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP, tại Đồn Biên phòng Thuận; Hải đội 2 và cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị.

Thành viên Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Đồn Biên phòng Thuận. Ảnh: Viết Lam

Quá trình kiểm tra cho thấy, BĐBP Quảng Trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP. Qua đó, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của quân nhân đã có chuyển biến tích cực, các đơn vị quyết tâm khắc phục hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kiểm tra gắn liền với hướng dẫn

“Công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 để đánh giá tính hiệu quả, sự chuyển biến, phát hiện, nhân rộng cách làm hay về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị.

Qua kiểm tra, đoàn đã chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, đề xuất những giải pháp phù hợp, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp triển khai có hiệu quả Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” - Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh trong quá trình quán triệt kế hoạch kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Trị.

Trên tinh thần, phương pháp kiểm tra theo chuyên ngành, tại các cơ quan, đơn vị, thành viên đoàn kiểm tra đã làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan. Kết quả kiểm tra cho thấy, sau 1 năm triển khai, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Trị đã quán triệt, thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088.

Qua đó, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn tại các đơn vị đã giảm xuống đáng kể so với các năm trước.

Tuy nhiên, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh BĐBP cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Trị còn mắc phải trong quá trình triển khai Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088. Đoàn đã đề xuất, đưa ra các giải pháp, hướng dẫn chỉ huy cơ quan, đơn vị sớm khắc phục tồn tại, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, duy trì nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm khắc phục hạn chế, tồn tại

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Trị được kiểm tra đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, sổ sách, trang bị vũ khí, phương tiện, kỹ thuật và nhân lực theo yêu cầu. Thực tế, suốt quá trình được kiểm tra, chỉ huy, cán bộ phụ trách chuyên môn, chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị đã tự tin đáp ứng yêu cầu, nội dung kiểm tra của thành viên đoàn kiểm tra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận nâng cao kiến thức pháp luật qua mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”. Ảnh: Viết Lam

Cũng trên tinh thần chặt chẽ, khách quan, kiểm tra đi liền với hướng dẫn, thành viên Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh BĐBP cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, đưa ra các giải pháp để chỉ huy, cán bộ các đơn vị sớm khắc phục.

Thiếu tá Lê Gia Vương, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Thuận cho biết: “Quá trình triển khai nhiệm vụ công tác huấn luyện, tôi luôn nỗ lực để ghi chép hệ thống sổ sách một cách đầy đủ nhất. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, thành viên đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và hướng dẫn các đơn vị một số biện pháp để khắc phục. Điều đó đã giúp tôi tự tin, quyết tâm rèn luyện, hoàn thiện mình, cùng đồng chí, đồng đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”.

Tại Hải đội 2, BĐBP Quảng Trị, qua kiểm tra cho thấy, trong năm qua, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088. Chính vì vậy, dù phải đối diện với nhiều khó khăn như doanh trại xuống cấp, thường xuyên phải làm việc trên biển, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, mất an toàn.

“Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng qua kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra số 2 đã nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại của đơn vị như việc quán triệt một số văn bản còn chậm so với quy định, việc kiểm tra thực hiện cam kết của cán bộ, chiến sĩ chưa thường xuyên… Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra, chúng tôi quyết tâm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao, đảm bảo an toàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - Thiếu tá Lê Bình An, Chính trị viên Hải đội 2, BĐBP Quảng Trị khẳng định.

Viết Lam

Bình luận

ZALO