Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 11:51 GMT+7

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Biên phòng - Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội (QH),  trong 2 ngày 5 và 6-4, QH đã thông qua các nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch nước và một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương để QH bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ và được QH thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với 96,25% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Nam Anh

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, sau khi được QH bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ nhậm chức trước QH, đồng bào và cử tri cả nước. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều bày tỏ, đây là vinh dự đối với cá nhân và cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đồng thời, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng; các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh đã có nhiều cống hiến, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn, đan xen những thời cơ và thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, củng cố niềm tin của nhân dân, cùng đồng lòng xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường vào năm 2045 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, không phải là một món quà có sẵn, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và các thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được.

“Cha ông ta đã làm nên những trang sử hào hùng, được viết bằng mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt, tiếp nối truyền thống hào hùng sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh, hùng cường của đất nước ta và dân tộc ta” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Để hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược. Đó là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia; chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng các thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học - công nghệ.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động phòng, chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm, có uy tín với cộng đồng quốc tế.

“Xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị, sức mạnh con người, văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển và xây dựng đất nước; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó, quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Viết Hà

Bình luận

ZALO