Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 09:55 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"

Quyết tâm đẩy lùi tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật trong đơn vị

Biên phòng - BĐBP thành phố Hồ Chí Minh quản lý, bảo vệ tuyến cửa khẩu cảng và tuyến biên giới biển Cần Giờ. Đây là địa bàn rộng, phức tạp về an ninh trật tự và không kém phần “nhạy cảm”, nhất là tuyến cửa khẩu cảng. Trước thực trạng trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật (KL, PL) và bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được giải thưởng về Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành KL, PL và những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Ảnh: Đăng Bảy

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa vi phạm

Trên cơ sở các Chỉ thị, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm KL, PL và bảo đảm an toàn trong BĐBP, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt; tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm KL, PL, đảm bảo an toàn trong BĐBP”... Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm KL, PL, bảo đảm an toàn trong BĐBP nghiêm túc, có chất lượng.

Trên cơ sở đó, liên hệ thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị; rút ra những hạn chế, tồn tại; dự báo, chỉ ra những vấn đề, những nguy cơ dễ dẫn đến nảy sinh tư tưởng, vi phạm KL, PL, mất an toàn trong cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ; định hướng nội dung sinh hoạt Ngày Đảng, Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật; rèn luyện ý thức tự giác, tự quản của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) trong việc chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.

Để hạn chế các vi phạm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các chế độ trong ngày, tuần; duy trì nghiêm “Ngày Điều lệnh” thứ 3, thứ 5 hàng tuần; các chế độ nền nếp, lễ tiết, tác phong quân nhân, việc chấp hành điều lệnh, điều lệ, an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ quân số và nắm chắc tình hình quân số của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ triển khai các biện pháp công tác. Luôn đảm bảo chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, quy trình công tác, chủ động phòng chống các biểu hiện vi phạm, tiêu cực, không để kẻ địch, kẻ xấu câu móc, mua chuộc, lôi kéo.

Gần đây nhất, tháng 4/2023, cùng với việc tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành KL, PL và những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Qua hội thi, đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của CB, CS BĐBP thành phố Hồ Chí Minh về ý thức chấp hành KL, PL, cũng như chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 100% CB, CS BĐBP thành phố Hồ Chí Minh luôn an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tạo sự chuyển biến vững chắc trong toàn đơn vị

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng những năm trước đây, nhất là từ năm 2021 trở về trước, việc vi phạm KL, PL và mất an toàn trong đơn vị vẫn còn xảy ra. Trong đó, có vụ nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật bằng các hình thức như tước quân tịch, giáng cấp...

Nguyên nhân của những vụ việc trên là do việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng chính quy, chấp hành KL, PL, bảo đảm an toàn tại một số đơn vị trực thuộc chưa sâu. Biện pháp triển khai thực hiện còn chưa chặt chẽ, chưa khoa học; kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa sát tình hình thực tế tại đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, quản lý, rèn luyện kỷ luật, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ xã hội của bộ đội ở cấp cơ sở còn thiếu chiều sâu, chưa chặt chẽ. Phương pháp giải quyết tư tưởng, xử lý vụ việc còn lúng túng, chưa kịp thời, dẫn đến việc CB, CS thuộc quyền vi phạm kỷ luật.

Các tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tham gia Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành KL, PL và những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Ảnh: Đăng Bảy

Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ các cấp, có cả cán bộ chủ trì chưa đề cao trách nhiệm trong quản lý, duy trì mọi hoạt động của bộ đội; thiếu kiểm tra, đôn đốc, quản lý quân số thường xuyên và đột xuất. Việc duy trì công tác đóng quân, canh phòng, tuần tra bảo vệ cơ quan, đơn vị; nền nếp, chế độ trong ngày, tuần; việc mang mặc trang phục, lễ tiết tác phong quân nhân; nhất là trong các ngày nghỉ và các ngày lễ, tết có lúc chưa chặt chẽ, chưa nghiêm túc.

Nhưng với ý chí quyết tâm khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; tình trạng vi phạm KL, PL và bảo đảm an toàn; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch. Cùng với đó là đề ra những giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thời gian phù hợp; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ được củng cố, các giải pháp được triển khai đồng bộ. Do vậy, tính từ tháng 7/2021 đến nay, tình hình vi phạm KL, PL và mất an toàn ở BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã giảm cả về tính chất, số vụ việc vi phạm, hình thức vi phạm, quân nhân vi phạm.

Theo Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh, qua việc triển khai, quán triệt, học tập các văn bản, hướng dẫn của trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của CB, CS. Tình hình tư tưởng của CB, CS ổn định. Toàn đơn vị luôn đề cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm KL, PL; giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Yến Ngọc

Bình luận

ZALO