Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 08:36 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"

Quyết tâm đẩy lùi tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật

Biên phòng - Nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp khác nhau, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, BĐBP Quảng Bình không để xảy ra các vụ việc quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn giao thông mang tính chất nghiêm trọng. Từ những kết quả đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tiếp tục đề ra các giải pháp, chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện, quyết tâm đẩy lùi tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn giao thông.

Đại tá Lê Văn Tiến (thứ 3 từ phải sang) trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Ảnh: Châu Thành

BĐBP Quảng Bình được giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lí tuyến biên giới đất liền dài 222,118km và 116,24km bờ biển, phụ trách 9 xã biên giới Việt Nam - Lào và 19 xã, phường biên giới biển. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, các đồn Biên phòng đóng quân ở khu vực biên giới có địa hình phức tạp, đường giao thông hiểm trở, địa bàn ven biển mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc.

Cùng với đó, nhiều tổ công tác hoạt động độc lập, quá trình thực hiện nhiệm vụ, phần lớn quân nhân phải sử dụng xe máy để cơ động, di chuyển. Những yếu tố trên tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn khi tham gia giao thông.

Bám sát tình hình thực tiễn đặt ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình thường xuyên nghiên cứu, dự báo những yếu tố tiềm ẩn, các nhân tố tác động đến việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và mất an toàn trong các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh để tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến các vụ việc vi phạm. Từ đó, đề ra các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn gia thông.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định đây là một nội dung trọng tâm, một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tập trung lãnh đạo, đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “về nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành điều lệnh, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn trong BĐBP tỉnh”. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cũng ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ BĐBP tỉnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị cơ sở của BĐBP Quảng Bình đã ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đồn Biên phòng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh BĐBP và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Trong đó, BĐBP Quảng Bình chú trọng quán triệt các nội dung của Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; Luật Giao thông đường bộ; Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 22/CT-TM ngày 5/7/2019 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam; Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình quyết liệt triển khai công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác rèn luyện, phấn đấu, tự quản lý của quân nhân trong chấp hành kỷ luật và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của bộ đội. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, thống nhất, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm với đơn vị, với cấp dưới, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn giao thông và kiên quyết xử lý trách nhiệm liên đới khi để cơ quan, đơn vị xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tổ chức chỉ đạo gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ với rà soát, đánh giá chất lượng chính trị đối với đội ngũ cán bộ. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện những dư luận, dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật, có biện pháp xử lý kịp thời. Quản lý chặt chẽ quân số tại đơn vị, các tổ công tác địa bàn, kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ, thực hiện nghiêm quy định quân nhân tham gia giao thông không được uống rượu bia.

Các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm “Ngày kỹ thuật”, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các yếu tố an toàn khi quân nhân tham gia giao thông thực hiện nhiệm vụ, về thăm gia đình… Nhờ những biện pháp kiên quyết, bền bỉ, BĐBP Quảng Bình đã từng bước nâng cao ý thức cho quân nhân trong chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông.

Kiểm tra giấy tờ bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ tham gia giao thông tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình. Ảnh: Châu Thành

Trong thời gian tiếp theo, phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ ngày càng đi vào có chiều sâu, bền vững, tập trung vào các nội dung, biện pháp trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật cho quân nhân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh bản thân, gia đình, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Hai là, kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng kỷ luật của chỉ huy các cấp. Lấy chất lượng tư tưởng, kết quả rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn của đơn vị làm tiêu chí cơ bản đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng và đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Ba là, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chú trọng giám sát quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chỉ huy đơn vị, tránh để cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong tâm thế vội vàng, bị ức chế về tư tưởng. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ; không tụ tập uống rượu, bia; hạn chế cán bộ, chiến sĩ ra ngoài doanh trại khi không thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi để bộ đội được vui chơi, giải trí lành mạnh.

Bốn là, kịp thời kiểm tra việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ; rà soát công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trước khi tham gia giao thông, có biện pháp đảm bảo an toàn khi quân nhân tham gia giao thông. Phối hợp với gia đình, địa phương quản lý cán bộ, chiến sĩ trong thời gian nghỉ phép, nghỉ tranh thủ sinh hoạt tại gia đình, địa phương.

Năm là, rà soát, đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hoặc cán bộ chủ trì để đơn vị xảy ra nhiều vụ việc, vụ việc nghiêm trọng, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường công tác phòng ngừa và nắm chắc tình hình chính trị nội bộ các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những dư luận, dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật; tổ chức điều tra, xác minh, kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Với những chủ trương, biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP Quảng Bình, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới có những chuyển biến tích cực, vững chắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Văn Tiến Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình

Bình luận

ZALO