Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 26/03/2023 06:51 GMT+7

Quyết tâm chính trị cao, hành động ngang tầm trong vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Biên phòng - Để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, các học viện, nhà trường trong BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII.

Việc thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần giúp các học viện, nhà trường trong BĐBP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Ảnh: Cẩm Linh

Với quyết tâm chính trị cao trong việc tổ chức thực hiện vấn đề quan trọng này, mới đây, Học viện Biên phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị theo kết luận và quy định tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Tại hội thảo, các đại biểu là các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm, chủ yếu để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời, tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là 2 mặt của một quá trình. Xây dựng là việc xác lập hình thành đường lối, Cương lĩnh chính trị, các quy định, quy chế làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên phù hợp, thống nhất cao và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; là việc xây dựng tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo... Chỉnh đốn là việc uốn nắn, chấn chỉnh, sắp đặt lại cho đúng theo quy định, Điều lệ Đảng; xử lý đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng liên quan mật thiết với nhau, gắn liền với nhau, bổ trợ, tác động đến nhau. Trong xây dựng có chỉnh đốn, trong chỉnh đốn có xây dựng.

Nằm trong hệ thống các học viện, nhà trường trong Quân đội, Học viện Biên phòng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của lực lượng BĐBP. Là đơn vị lớn với 27 tổ chức Đảng, gần 1.300 đảng viên, những năm qua, Đảng bộ Học viện Biên phòng luôn coi trọng vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó, Đảng ủy Học viện Biên phòng đã tích cực xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc triển khai vấn đề này trong toàn Đảng bộ một cách nghiêm túc, chặt chẽ, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của mọi tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Học viện đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tiến hành “tự soi, tự sửa”, với tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu cao, nhìn thẳng vào sự thật. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc trên cơ sở bám sát vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Trung ương đã xác định. Quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng của đơn vị luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, toàn Đảng bộ đã duy trì tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho quần chúng.

Là một trong những đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo, Thượng tá Nguyễn Văn Mão, Phó Chính ủy Trường Trung cấp 24 Biên phòng cũng chia sẻ: “Sau một thời gian triển khai thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, chúng tôi nhận thấy, để thực hiện hiệu quả vấn đề này, cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải kịp thời nắm vững diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao để làm gương cho cán bộ, đảng viên học tập và noi theo. Đi kèm với vấn đề trên, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật và đoàn kết, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, cụ thể hóa việc thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng vào các phong trào thi đua; nghiêm túc trong vấn đề khắc phục, sửa chữa những hạn chế sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm...”.

Cũng tại hội thảo trên, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã chia sẻ thông tin và yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc để các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức và triển khai thực hiện đúng Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cũng đề nghị các đơn vị cần phân tích, làm rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để có biện pháp phòng tránh kịp thời; nghiên cứu, làm rõ đề xuất bổ sung các chủ trương, biện pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp, tổ chức đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO