Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 30/05/2023 10:33 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu":

Quyết tâm chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường

Biên phòng - Thời gian qua, BĐBP thành phố (TP) Đà Nẵng được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao về công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP Đà Nẵng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

LTS: Nhằm tạo bước “đột phá” trong công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Mới đây nhất, ngày 15/3/2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 47 điểm cầu và phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm ở cả 3 cấp: Cấp đồn, hải đội, tiểu đoàn và tương đương; cấp cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc và cấp Bộ Tư lệnh. Báo Biên phòng trân trọng gửi tới bạn đọc loạt bài viết về vấn đề này để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những giải pháp hay, bài học kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị trong toàn lực lượng.

Đại tá Hồ Sĩ Hậu. Ảnh: Trúc Hà

- Đề nghị đồng chí cho biết tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP TP Đà Nẵng năm 2022 và những tháng đầu năm 2023?

- BĐBP TP Đà Nẵng có đặc thù là các đơn vị đóng quân trong đô thị, cán bộ, chiến sĩ tiếp cận dễ dàng với mạng Internet phủ sóng rộng rãi, ngoài ra, còn có nhiều cám dỗ bên ngoài xã hội, như: vũ trường, quán bar, karaoke, nhà hàng… Mặc dù vậy, song cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Đà Nẵng vẫn không bị tác động bởi những vấn đề tiêu cực ngoài xã hội. Có được kết quả đó là nhờ công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bao an toàn trong đơn vị đã được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ ở các cấp, do đó, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật luôn có sự chuyển biến tích cực. Công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của quân nhân được các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị chú trọng, ý thức phòng ngừa vi phạm trong toàn đơn vị được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành.

Điều đó được thể hiện qua việc năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, BĐBP TP Đà Nẵng không có trường hợp nào vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách toàn diện thì vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ ý thức chấp hành điều lệnh, chế độ công tác chưa cao, mang mặc, tác phong khi ra ngoài doanh trại có lúc chưa được chuẩn mực…

Những hạn chế, tồn tại trên do nguyên nhân khách quan là đặc điểm các đơn vị BĐBP TP thường xuyên thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, đặc biệt là công tác địa bàn, nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên ra ngoài đơn vị. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là: cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện chưa quyết liệt các quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội. Cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là cấp cơ sở có lúc chưa nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh cá nhân của cán bộ, chiến sĩ nên chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện vi phạm.

- Vậy, để hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong đơn vị, thời gian qua, BĐBP TP Đà Nẵng đã triển khai những biện pháp cụ thể nào, thưa đồng chí?

- Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và cấp mình về giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm; 100% cán bộ, chiến sĩ viết cam kết xác định trách nhiệm cá nhân trong xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội cũng như các quy chế, quy định của đơn vị. Tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn; duy trì và thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP TP Đà Nẵng và Kế hoạch 1329 của Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng về lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật trong BĐBP TP.

Đồng thời, làm tốt công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng cho bộ đội và xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh. Tăng cường công tác quản lý bộ đội và duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, đặc biệt là đối với cán bộ, chiến sĩ khi ra ngoài doanh trại, khi đi công tác địa bàn, các giờ nghỉ, ngày nghỉ, ngày lễ. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, tiến hành kiểm tra, giám sát, giải quyết vụ việc, báo cáo kịp thời, đúng thực chất tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, không né tránh, bao che, giấu giếm khuyết điểm.

Bên cạnh đó, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, công tác trong ngày, trong tuần, “Ngày điều lệnh”, “Ngày pháp luật”, “Ngày chính trị văn hóa tinh thần”, thường xuyên kiểm tra quân số, lễ tiết tác phong quân nhân, vũ khí trang bị. Duy trì thường xuyên việc sinh hoạt dân chủ, thông báo chính trị, thống kê tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật. Trong giáo dục chính trị, ngoài việc lên lớp các chuyên đề theo quy định, cơ quan và các đơn vị đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu kết nghĩa, qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các quy chế, quy định của đơn vị.

- Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, BĐBP TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì?

- Phương hướng của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng trong năm 2023 và những năm tiếp theo là tiếp tục phấn đấu không có vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường. Trong Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023 do Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng tổ chức giữa tháng 3 vừa qua đã đề ra những biện pháp trong thời gian tới, trong đó, tập trung vào các nội dung, như: Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên về chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, làm chuyển biến thực sự về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các đơn vị. Xác định rõ cơ chế chịu trách nhiệm của cấp trưởng, chính trị viên đối với mọi hoạt động và khi có vụ việc xảy ra trong lĩnh vực mình phụ trách, ở đơn vị cấp mình quản lý. Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, tuần; nền nếp chính quy và các quy định của đơn vị (nhất là công tác quản lý bộ đội trong ngày nghỉ, giờ nghỉ).

Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của từng quân nhân để kịp thời giải quyết tốt các vấn để nảy sinh. Quản lý chặt chẽ nội bộ, ngăn chặn, đấu tranh chống diễn biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, việc sử dụng Internet, mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn, ngăn chặn, đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc sử dụng Internet, mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn khi tham gia giao thông.

Kết hợp chặt chẽ việc giáo dục với biện pháp xử lý nghiêm và dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật theo đúng hình thức, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền. Bên cạnh đó, các đơn vị phải có biện pháp kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trúc Hà - Tiến Dũng (Thực hiện)

Bình luận

ZALO