Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 10:42 GMT+7

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Biên phòng - Từ đầu năm 2023 đến nay, bám sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, Đảng ủy BĐBP đã chủ động triển khai đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Trong đó, tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành sâu sát, cụ thể của các cấp, duy trì thực hiện hiệu quả các trọng tâm công tác lớn.

Đồn Biên phòng Vinh Hiền, BĐBP Thừa Thiên Huế thường xuyên duy trì mô hình "Tổ 3 người", góp phần nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỷ luật trong đơn vị. Ảnh: Hà Thu

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng. Đảng ủy BĐBP đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ và toàn lực lượng. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt các hội thi, cuộc thi trong toàn lực lượng như: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị; Cuộc thi "Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”; Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba...

Trong đó, Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là ban hành các nghị quyết, kế hoạch, bổ sung các quy chế lãnh đạo các mặt công tác của Đảng ủy BĐBP. Đảng ủy BĐBP đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình trên các tuyến biên giới, chỉ đạo tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là công tác bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; Duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; Các đợt thi đua cao điểm, đột kích được chú trọng, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc như công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động thể dục, thể thao.... . Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy BĐBP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời hướng dẫn thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và giải quyết các vụ việc trên các tuyến biên giới đã được Đảng ủy BĐBP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các phong trào, chương trình, mô hình của BĐBP tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới tiếp tục được khẳng định và phát huy rõ nét.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về biên giới và BĐBP đã được các cơ quan chính trị phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì tốt và được đánh giá là đậm nét và có chiều sâu, góp phần lan tỏa những việc làm tốt, hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ BĐBP đến với nhân dân cả nước.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ

Để duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy BĐBP xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn công tác Đảng, công tác chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị; đặc biệt là công tác lãnh đạo, quản lý, định hướng tư tưởng, công tác giáo dục, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật...

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Lai Châu giúp nhân dân gặt lúa. Ảnh: Đức Duẩn

Tham luận tại Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2023, chỉ huy các đơn vị cũng tán thành và nhấn mạnh tầm quan trọng việc tích cực đổi mới phương pháp, tác phong làm việc; bảo đảm khoa học, cụ thể, hiệu quả, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”; tránh tình trạng giao khoán, chung chung. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí là cán bộ cấp trưởng. Từ đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tốt các mặt công tác Đảng, công tác chính trị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới, các đại biểu nhất trí cao với các chủ trương, biện pháp của Đảng ủy BĐBP, trong đó có vấn đề tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ các cơ quan, đơn vị. Tổ chức điều tra, xác minh, kết luận các vụ việc, đơn thư tố cáo, khiếu nại. Tăng cường chỉ đạo công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt trên các tuyến biên giới; tập trung chỉ đạo, thực hiện kế hoạch tăng cường công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu sơ, tổng kết các chương trình, phong trào tiêu biểu của BĐBP...

Trước đó, tại Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP xác định một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì nghiêm, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, trọng tâm là tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Duy trì thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn... Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu...

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO