Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/03/2024 03:33 GMT+7

Quý I năm 2018 có thêm 220 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Biên phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong quý I năm 2018, cả nước có thêm 220 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Như vậy, tính đến đến hết quý I năm 2018, cả nước có 3.289 xã (36,84%) được công nhận đạt chuẩn NTM. Bình quân tiêu chí/xã đạt 14,25 tiêu chí, tăng 0,07 tiêu chí so với cuối năm 2016.

anh-2a
Đến nay, có 99,4% tổng số xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã. Ảnh: Bích Nguyên

Hiện cả nước có 49 đơn vị cấp huyện thuộc 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng 6 huyện so với cuối năm 2017. Sau hơn 1 năm triển khai trong thực tiễn, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM theo Quyết định 1980/QĐ-TTg đã cơ bản khắc phục được những bất cập của giai đoạn trước và phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng linh hoạt mức đạt chuẩn của một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng đã tạo thuận lợi cho các địa phương chủ động triển khai thực hiện, đồng thời giảm bớt nhu cầu đầu tư những hạng mục công trình chưa cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực (bao gồm Ngân sách nhà nước). Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động ban hành văn bản để cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia.

Tổng nguồn vốn huy động cho chương trình NTM năm 2017 khoảng 269.561 tỉ đồng, trong đó, vốn doanh nghiệp là 12.218 tỉ đồng (4,5%), nguồn huy động của nhân dân và cộng đồng là 18.959 tỉ đồng (7%). Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến hết 31-1-2018, toàn quốc có 26/63 tỉnh không nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, năm 2017 có thêm 11 địa phương báo cáo đã xử lý hết nợ. Đến nay, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản còn khoảng 4.943 tỉ đồng giảm 4.872 tỉ so với thời điểm ngày 31-1-2017.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO