Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 07:36 GMT+7

Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong BĐBP

Biên phòng - Ngày 11-8, tại Hà Nội, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì buổi họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong BĐBP theo Quyết định 3672/QĐ-BQP ngày 24-11-2020 của Bộ Quốc phòng về Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Quyết định số 3672/QĐ-BQP).

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trọng Thành

Theo thông tin từ cuộc họp, trên cơ sở Quyết định số 3672/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn số 285/HĐ-CT của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tham mưu BĐBP đã phối hợp với Cục Chính trị BĐBP dự thảo biểu tổ chức, biên chế hệ thống thiết chế văn hóa trong BĐBP theo đúng quy hoạch của Bộ Quốc phòng.

Biểu tổ chức hệ thống thiết chế văn hóa trong BĐBP dự kiến gồm: Nhà Văn hóa BĐBP, Bảo tàng BĐBP, Đoàn Văn công BĐBP (thuộc Cục Chính trị BĐBP) và Nhà văn hóa (thuộc BĐBP các tỉnh, thành phố, các học viện, nhà trường trong BĐBP, các Hải đoàn, Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP, Trung tâm Huấn luyện BĐBP). Biểu biên chế được xây dựng chi tiết, quy định rõ đến từng chức danh, trình độ chuyên môn, kỹ thuật.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cuộc họp đã phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng dự thảo biểu tổ chức, biên chế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của BĐBP.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị tiếp tục phối hợp nghiên cứu, khảo sát hệ thống thiết chế văn hóa của các đơn vị tương đương và tình hình thực tế của BĐBP để hoàn thiện dự thảo biểu tổ chức, biên chế hệ thống thiết chế văn hóa trong BĐBP, sau đó xin ý kiến của Thường vụ Đảng ủy BĐBP.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO