Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 03:39 GMT+7

Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP:

Quy hoạch hệ thống cơ sở kỹ thuật các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Biên phòng - Trong hai ngày 3, 4-7, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP dự, chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Thuận

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chủng loại, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập và công tác của BĐBP. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ các xưởng, trạm sửa chữa (X5, X6), dự án xây dựng củng cố nâng cấp cơ sở kỹ thuật (khu kỹ thuật, nhà che, kho, trạm..), nhất là kho quân khí các đồn Biên phòng đảm bảo điều kiện, diện tích cất chứa vũ khí đạn SSCĐ.

Một trong những thành tích nổi bật của Cục Kỹ thuật BĐBP là chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai thực hiện Dự án mua sắm, đóng mới tàu thuyền trong nước đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, chất lượng, đã nghiệm thu tiếp nhận, đưa vào sử dụng 4 tàu SPA; báo cáo Bộ Quốc phòng đàm phán thành công dự án đóng mới 24 tàu tuần tra sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ; chỉ đạo hướng dẫn đơn vị thực hiện loại khỏi biên chế, thanh xử lý VKTBKT theo Quyết định của Bộ bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối...

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Xưởng sửa chữa VKTBKT triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, sửa chữa VKTBKT và cơ động sửa chữa VKTBKT cho các đơn vị. Chỉ đạo Kho Kỹ thuật tổng hợp 102 tổ chức tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát VKTBKT cho các đơn vị đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ kho, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị, nhà kho, nhà xưởng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Thuận

Đồng thời, tổ chức tiếp nhận Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải từ trực thuộc Bộ Tư lệnh về trực thuộc Cục Kỹ thuật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sửa chữa quốc phòng; doanh thu và nộp ngân sách nhà nước đều đạt và vượt trên 100% kế hoạch năm, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo xây dựng Cục Kỹ thuật BĐBP vững mạnh, chuyên sâu, tinh gọn, hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạo công tác quản lý, đảm bảo kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP cần quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, trọng tâm là thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo về nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong BĐBP; tham mưu, chỉ đạo, tổ chức tiếp nhận, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các loại VKTBKT cho các đơn vị; tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP quy hoạch hệ thống cơ sở kỹ thuật các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu quy hoạch cán bộ chỉ huy, nhân viên kỹ thuật ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, xây dựng Cục Kỹ thuật BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO