Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 08:13 GMT+7

Quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới

Biên phòng - Tôi được biết, hiện nay, quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới đã có sự thay đổi so với trước đây. Đề nghị tòa soạn cung cấp thông tin về vấn đề này, xin chân thành cảm ơn! - Hoàng Văn Lý (Quảng Bình).

Lực lượng BĐBP làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Ảnh minh họa: Internet

Trả lời: Trước đây, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới được quy định tại Điều 6, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Tuy nhiên, hiện nay, tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP đã sửa đổi khoản 1, khoản 2 của Điều 6, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. BĐBP cửa khẩu

a) Tham mưu cho Bộ Quốc phòng thực hiện nội dung quản lý Nhà nước đối với cửa khẩu biên giới thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;

b) Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới trong khu vực cửa khẩu, công trình cửa khẩu; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực cửa khẩu theo quy định pháp luật;

c) Kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; thực hiện thủ tục biên phòng, cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực, cấp chứng nhận tạm trú theo quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; kiểm tra, kiểm soát phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới theo quy định pháp luật;

d) Phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu biên giới, đảm bảo an ninh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu”.

2. Cơ quan Hải quan cửa khẩu chủ trì thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Phối hợp kiểm soát phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Hải quan.

Ngoài ra, khoản 3, Điều 1, Nghị định số 34/2023/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 6, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP như sau:

4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu có trách nhiệm thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu có thể thiết lập cơ chế trao đổi, hội đàm với cơ quan hữu quan cửa khẩu phía đối diện để phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu.

BBP

Bình luận

ZALO