Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 03:04 GMT+7

Quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải qua biên giới

Biên phòng - Tôi được biết, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông tư mới nhằm hướng dẫn thực hiện Hiệp định về vận tải đường thủy giữa Việt Nam-Campuchia, trong đó sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải qua biên giới. Đề nghị tòa soạn cung cấp thông tin cụ thể về vấn đề này? Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Phú Hữu (Đồng Tháp)

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Hồng Ánh

Trả lời: Ngày 30/6/2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định về vận tải đường thủy giữa Việt Nam-Campuchia. Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Việt Nam-Campuchia quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư 08/2012/TT-BGTVT (đã được sửa đổi tại Thông tư 03/2013/TT-BGTVT) tiếp tục được sửa đổi tại Thông tư 13/2023/TT-BGTVT, gồm:

- Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải qua biên giới cho phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2012/TT-BGTVT;

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba;

- Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách.

Cũng theo Thông tư 13/2023/TT-BGTVT, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Việt Nam-Campuchia tại Điều 7, Thông tư 08/2012/TT-BGTVT được sửa đổi lại thành:

1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải qua biên giới cho phương tiện thủy hoạt động vận tải Nhóm 1 và Nhóm Đặc biệt quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư 08/2012/TT-BGTVT.

2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải qua biên giới cho phương tiện thủy thuộc quyền quản lý của địa phương Nhóm 1, 2 và Nhóm Đặc biệt quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư 08/2012/TT-BGTVT.

3. Trường hợp Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp Giấy phép vận tải qua biên giới cho phương tiện thủy hoạt động vận tải Nhóm 1 và Nhóm Đặc biệt theo quy định tại khoản 1 có trách nhiệm thông báo cho Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện đăng ký.

Trường hợp Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy phép vận tải qua biên giới cho phương tiện thủy thuộc quyền quản lý của địa phương Nhóm 1, 2 và Nhóm Đặc biệt theo quy định tại khoản 2 có trách nhiệm thông báo cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

BBP

Bình luận

ZALO