Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 07:36 GMT+7

Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn của quân nhân từ 1-7-2019

Biên phòng - Bộ Quốc phòng ra Thông tư số 91/2019/TT-Bộ Quốc phòng, ngày 18-6-2019 do Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định về tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh, mức tiền ăn quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và chế độ bồi dưỡng hàng năm cho các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quân đội.

Theo đó, mức tiền ăn cơ bản hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh là 57.000 đồng. Mức tiền ăn quân chủng, binh chủng tùy theo đối tượng từ 1,25 đến 2,4 lần so với mức tiền ăn cơ bản bộ binh. Mức tiền ăn bệnh nhân điều trị bằng 1,7 lần mức tiền ăn cơ bản của bộ binh, bao gồm bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, đội điều trị, bệnh xá, đại đội và tiểu đoàn quân y. Mức tiền ăn của thiếu sinh quân bằng 0,9 lần mức tiền ăn cơ bản bộ binh. Ngoài ra, mức ăn thêm khi làm nhiệm vụ tùy theo đối tượng từ 0,5 đến 1,6 lần mức tiền ăn cơ bản bộ binh. Mức tiền ăn khi ốm tại trại, điều trị tại tổ quân y có giường lưu bằng 0,3 lần mức tiền ăn cơ bản bộ binh.

Thông tư 91 có Hiệu lực thi hành từ ngày 4-8-2019 và thay thế Thông tư 82/2018/TT-BQP, ngày 21-6-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và một số điểm, điều, khoản trong Thông tư số 149/2018/TT-BQP, ngày 10-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thông tư cũng quy định rõ thời gian thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, thiếu sinh quân và mức tiền ăn của học viên quân sự quốc tế có hiệu lực từ ngày 1-7-2019 (quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư 91). Riêng chế độ bồi dưỡng hằng năm (quy định tại Điều 5, Thông tư 91) sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2020.

Ngay sau khi Bộ Quốc phòng ra Thông tư 91, Tổng cục Hậu cần đã có hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng quy định trong thông tư. Theo đó, Tổng cục Hậu cần đề nghị cấp ủy, người chỉ huy, hội đồng giá, hội đồng quân nhân phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm ăn uống cho bộ đội; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ làm công tác nuôi quân. Hằng tháng khảo sát địa bàn khu vực đóng quân quy định khung giá lương thực thực phẩm ít nhất 1 lần và phải thực hiện duyệt khung giá theo đúng quy trình. Cơ quan quân nhu, trợ lý hậu cần tổ chức bảo đảm ăn uống, phân công trách nhiệm đến từng tổ chức, cá nhân, báo cáo người chỉ huy phê duyệt, thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO