Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 07:53 GMT+7

Quy định quản lý hồ sơ sức khỏe quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng

Biên phòng - Ngày 15-4-2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân (QN), công chức quốc phòng (CCQP), công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP), trong đó, có một số điểm đáng chú ý sau:

Phân loại sức khỏe đối với sĩ quan, QN chuyên nghiệp, CCQP, CN&VCQP được chia thành 4 loại: 1, 2, 3 và 4. Còn phân loại sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được chia thành 3 loại: 1, 2 và 3. Sau khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe theo yêu cầu nhiệm vụ, Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm phân loại sức khỏe đối với các đối tượng theo quy định.

Thông tư quy định quân y cấp trung đoàn và tương đương quản lý hồ sơ sức khỏe; theo dõi tình trạng sức khỏe toàn bộ QN, CN&VCQP thuộc biên chế của đơn vị. Quân y cấp sư đoàn và tương đương theo dõi sức khỏe QN có quân hàm cấp Thiếu tá, CN&VCQP có hệ số lương tương đương trở lên; cán bộ chỉ huy tiểu đoàn và các chức vụ tương đương trở lên; QN có quân hàm cấp Thiếu úy, CN&VCQP có hệ số lương tương đương trở lên sức khỏe loại 3, loại 4. Trực tiếp quản lý hồ sơ sức khỏe QN, CN&VCQP của các cơ quan, tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn. Chỉ đạo quân y cấp trung đoàn và tương đương thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe thuộc biên chế của đơn vị.

Quân y cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng theo dõi sức khỏe QN có quân hàm cấp Thượng tá, CN&VCQP có hệ số lương tương đương QN có quân hàm cấp Thiếu tá, CN&VCQP có hệ số lương tương trở lên sức khỏe loại 3, loại 4. Trực tiếp quản lý hồ sơ sức khỏe QN, CN&VCQP của các cơ quan trực thuộc đơn vị. Chỉ đạo quân y cấp sư đoàn, trung đoàn và tương đương thực hiện quản lý toàn bộ hồ sơ sức khỏe thuộc biên chế của đơn vị. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 quản lý hồ sơ sức khỏe sĩ quan cấp tướng theo địa bàn đóng quân.

BP

Bình luận

ZALO