Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 27/11/2020 10:16 GMT+7

Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Dân tộc

Biên phòng - Ngày 12-7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) ban hành quyết định số 407- QĐ-UBDT quy định lại chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Dân tộc.

Theo đó, Học viện Dân tộc có chức năng nghiên cứu về các dân tộc; chiến lược, chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học, sau đại học góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ cho vùng dân tộc và miền núi. Bên cạnh đó, Học viện còn có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín...

Đồng thời, Học viện có chức năng nhận diện, phân tích, giải quyết những vấn đề nhức nhối nhất của thực tiễn đặt ra ở vùng dân tộc và miền núi.

Học viện Dân tộc sẽ hoạt động theo hình thức cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục công lập trực thuộc UBDT hoạt động theo điều lệ trường đại học. Học viện sẽ có 5 khoa chuyên môn, 7 phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc như Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc, Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Trung tâm nghệ thuật dân tộc thiểu số...

Học viện Dân tộc được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập vào ngày 8-8 2016. Việc thành lập Học viện Dân tộc là sự kiện lớn, là dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc, thể hiện sự đóng góp, công lao của Lãnh đạo Ủy ban qua nhiều thời kỳ. Học viện Dân tộc được Ủy ban Dân tộc kỳ vọng như một “mũi nhọn” phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi. 

Bình Minh

Bình luận

ZALO