Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 08:34 GMT+7

Quy định cộng nối thời gian đóng Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân đã xuất ngũ

Biên phòng - Bạn Hoàng Đình Đức, địa chỉ email: ducthuy2002@yahoo.com, hỏi: Tôi có quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự từ 1980 đến 1984 (3 năm 3 tháng). Do hồ sơ xuất ngũ của tôi bị thất lạc nay mới tìm lại được bao gồm quyết định xuất ngũ. Hiện tôi đã đóng BHXH từ nơi làm việc được 25 năm và còn làm 2 năm nữa sẽ về hưu. Vây xin hỏi tôi phải bổ sung giấy tờ gì để BHXH tính thêm thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự của tôi trước đây?

BHXH Việt Nam trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015, quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì “Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15-12-1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01-01-1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH: Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11-4-2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29-4-2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06-5-2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8-2010; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09-11-2011.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15-12-1993 đến ngày 31-12-1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, BHXH một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng BHXH.”

Đề nghị Bạn liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ làm căn cứ để xem xét giải quyết.

Bình luận

ZALO