Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 13/06/2021 09:28 GMT+7

Quy định chi tiết về thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

Biên phòng - Ngày 8-11, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định bao gồm 5 chương và 46 điều quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo của các tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và các tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

 9857.gif
Tăng ni, phật tử chùa Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị chết đuối nước.
Theo đó, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, cộng đồng dân cư nơi có cơ sở tín ngưỡng bầu, cử người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng. Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, trong đó, nêu rõ họ và tên, tuổi, nơi cư trú, của những người được bầu, cử đến UBND cấp xã, phường, thị trấn trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả bầu, cử.

Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi đến UBND cấp xã bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau của cơ sở. Nội dung bản thông báo nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến số lượng người tham gia, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, thời gian diễn ra các hoạt động tín ngưỡng. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản thông báo hợp lệ, nếu UBND cấp xã không có ý kiến khác thì cơ sở tín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo, trừ những trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 4 của Nghị định này.

Công dân có nhu cầu tập trung để thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện, bày tỏ đức tin về tôn giáo mà mình tin theo thì người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến UBND cấp xã. Để được chấp thuận sinh hoạt tôn giáo cần đảm bảo các điều kiện: Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2, Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Đối với hoạt động tôn giáo của tổ chức sau khi được cấp đăng ký, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định được tổ chức các cuộc lễ tôn giáo, thực hiện lễ nghi, truyền đạo, giảng đạo tại địa điểm sinh hoạt tôn giáo đã đăng ký; tổ chức đại hội thông qua hiến chương, điều lệ và các nội dung có liên quan trước khi đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận; bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức, mở lớp bồi dưỡng giáo lý; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình thuộc cơ sở tôn giáo; hoạt động từ thiện nhân đạo.

Những hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo, gồm: Đội kèn, đội trống, đội con hoa, ca đoàn, đội mai táng, đội nhạc lễ, đội đồng nhi và các hình thức tổ chức tương tự khác, khi hoạt động không phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2013.

Gia Minh

Bình luận

ZALO