Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 08:59 GMT+7

Quy định cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho chiến sĩ tham gia chiến tranh

Biên phòng - Bạn Trịnh Văn Trúc, địa chỉ email: trinhtruc14@gmail.com, hỏi: Tôi là chiến sĩ đã tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía bắc, đã được hưởng trợ cấp theo quyết định 62 năm 2011, tôi đã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mã kc2 nay lại đổi thành kc4, như vậy đã đúng chưa? Mong được giải đáp, xin cảm ơn!

BHXH Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 và Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì người được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg có thể thuộc một trong hai đối tượng như sau:

- Đối tượng cựu chiến binh là dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30-4-1975 và được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg sẽ được cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi 2 (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT).

- Đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nhưng không phải cựu chiến binh sẽ được cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi 4 (được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB BHYT).

Đề nghị Bạn liên hệ với cơ quan BHXH và cung cấp các giấy tờ chứng minh để được giải quyết theo quy định.

Bình luận

ZALO