Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 07:30 GMT+7

Quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu là phù hợp

Biên phòng - Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và thông qua các cuộc hội thảo cùng với ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tổ soạn thảo đã phối hợp với cơ quan chức năng của Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN).

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên ở địa phương về đường biên giới, mốc quốc giới. Ảnh: Viết Hà

Sau khi chỉnh lý, bổ sung, dự thảo Luật BPVN bỏ Chương III về “Hợp tác quốc tế”, gộp 3 điều của Chương III thành một điều và chuyển về Chương II; đổi tên Chương II thành “Hoạt động cơ bản về biên phòng”; chuyển Điều 5 “Nhiệm vụ biên phòng”, Điều 6 “Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng”, Điều 7 “Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng” từ Chương II về Chương I “Những quy định chung”; chỉnh lý lại tên Chương IV thành “Bảo đảm về biên phòng và chế độ, chính sách thực thi nhiệm vụ biên phòng”...

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật BPVN, mới đây, Học viện Biên phòng tổ chức hội nghị góp ý làm rõ một số quy định còn có những ý kiến khác nhau để đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp đóng góp, hoàn thiện dự thảo Luật BPVN và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích, thảo luận làm rõ vai trò của BĐBP chủ trì duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới (KVBG), đảm bảo nguyên tắc “Một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”. Các ý kiến đóng góp khẳng định, việc ban hành Luật BPVN nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt; BĐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) trong tình hình mới.

Theo Trung tá, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Huế, Khoa Pháp luật, Học viện Biên phòng, dự thảo Luật BPVN sau khi được chỉnh lý, bổ sung đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ BGQG, đảm bảo phù hợp với phạm vi điều chỉnh, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, nhất là Luật BGQG; không bị chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan và có tính khả thi.

Đối với quy định về vai trò của BĐBP trong việc chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Văn Hiếu, Phòng Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng cho biết: Trách nhiệm của BĐBP về chủ trì phối hợp trong quản lý, bảo vệ BGQG, chủ trì duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở KVBG theo quy định pháp luật có cơ sở pháp lý hết sức vững chắc. Đối với quy định BĐBP chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự ở KVBG, cửa khẩu là sự thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng đối với nhiệm vụ công tác biên phòng. Cụ thể, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới đã xác định: “BĐBP là lực lượng làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh BGQG theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao”; Thông báo 165-BT/TW ngày 22-12-2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị đối với tổ chức của BĐBP chỉ rõ: “BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh BGQG, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lấn chiếm biên giới, vi phạm chủ quyền và chống các hoạt động xâm nhập, vượt biên phá hoại an ninh, trật tự của địch và các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí, chất nổ qua biên giới”.

Ngoài ra, về cơ sở pháp lý, việc quy định BĐBP chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự ở KVBG, cửa khẩu đảm bảo thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thượng tá, Tiến sĩ Trần Văn Hiếu phân tích thêm:?Khoản 2, Điều 31, Luật BGQG, năm 2003, quy định: “BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ BGQG, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở KVBG theo quy định của pháp luật”; điểm c, khoản 1, Điều 22, Luật An ninh quốc gia cũng xác định rõ: “BĐBP, Cảnh sát Biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở KVBG trên đất liền và KVBG trên biển”. Đặc biệt, khoản 2, Điều 35, Luật Quốc phòng quy định, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ, quyền hạn: Duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh tính pháp lý, các đại biểu cho rằng, thực tiễn lực lượng BĐBP với hơn 61 năm chiến đấu và trưởng thành, có 28 năm trực thuộc Bộ Công an và trên 33 năm trực thuộc Bộ Quốc phòng với tên gọi đầu tiên là Công an nhân dân vũ trang với nhiệm vụ “trấn áp bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta và những phần tử phá hoại khác; luôn luôn sẵn sàng cùng QĐND, dân quân du kích và nhân dân chiến đấu để bảo vệ an ninh nội địa, biên giới, giới tuyến, bờ biển, bảo vệ an ninh các thành phố, thị xã, các cơ quan, các cơ sở kinh tế và văn hóa quan trọng...”. Như vậy, dù ở Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng thì chức năng, nhiệm vụ của BĐBP cơ bản không thay đổi; trong đó, BĐBP luôn được xác định là nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở KVBG.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Xát, BĐBP Lào Cai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở KVBG. Ảnh: Viết Hà

Theo Thiếu tướng, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng, thực tiễn hơn 61 năm qua, lực lượng BĐBP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương biên giới và nhân dân đánh giá cao. Ngoài ra, các nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật đều xác định, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ BGQG, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm phá hoại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm ở KVBG. Đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ BGQG xác định: “BĐBP là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ BGQG; đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG”; “bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tài nguyên, môi trường sinh thái, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG”.

“Do vậy, dự thảo Luật BPVN quy định BĐBP có chức năng nhiệm vụ “Chủ trì thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và vi phạm pháp luật ở KVBG, cửa khẩu” là hoàn toàn phù hợp” - Thiếu tướng, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Viết Hà

Bình luận

ZALO