Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 07:37 GMT+7

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới

Biên phòng - Tôi sinh sống ở khu vực biên giới tỉnh Hà Giang. Tôi được biết, cùng với các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan thì UBND tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đề nghị tòa soạn cho biết, nguyên tắc, nội dung phối hợp được quy định ra sao? Xin chân thành cảm ơn! Vàng Chứ Lao (Hà Giang)

Đồn Biên phòng Phố Bảng, BĐBP Hà Giang phối hợp với dân quân và nhân dân xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Xuân Minh

Trả lời: Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 7/10/2015 của UBND tỉnh Hà Giang.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện biên giới trong công tác quản lý nhà nước về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang.

Về nguyên tắc phối hợp, Điều 3 quy định như sau: Công tác phối hợp phải tập trung thống nhất dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về biên giới.

Về nội dung phối hợp, Điều 4 nêu rõ:

1. Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Trao đổi những thông tin về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn biên giới của tỉnh.

3. Phối hợp xử lý giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới và các vụ việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về biên giới thuộc địa bàn của tỉnh.

4. Phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, các văn kiện pháp lý về biên giới, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên giới, mốc giới quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang quản lý.

5. Phối hợp trong công tác mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở, triển khai chính sách phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

6. Phối hợp trong triển khai xây dựng các công trình bảo vệ đường biên giới, kè bảo vệ sông, suối biên giới, mốc giới quốc gia và phát quang đường thông tầm nhìn biên giới trên địa bàn biên giới của tỉnh.

BBP

Bình luận

ZALO