Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 18/01/2022 09:02 GMT+7

Quy chế Đợt vận động sáng tác Ca khúc đề tài về biên giới, biển, đảo và Bộ đội Biên phòng

Biên phòng - Triển khai Kế hoạch số 1660/KH-CCT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Cục Chính trị BĐBP đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh phê duyệt về việc tổ chức đợt vận động sáng tác Ca khúc đề tài về biên giới, biển, đảo và Bộ đội Biên phòng, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019);

Để đợt vận động sáng tác Ca khúc chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, thiết thực, hiệu quả, Cục Chính trị xây dựng quy chế như sau:

1. Quy định chung

- Đây là đợt vận động sáng tác Ca khúc được phát động sâu rộng tới các Nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP, đồng bào các dân tộc nơi biên giới đoàn kết, quyết tâm xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

- Các tác phẩm tham gia được đánh giá, tuyển chọn để phục vụ tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân dân cả nước, trong Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; Bộ Tư lệnh BĐBP không chịu trách nhiệm đảm bảo quyền tác giả, tác phẩm.

- Các thành viên Hội đồng bình chọn có quyền gửi tác phẩm, nhưng không được bỏ phiếu cho tác phẩm của mình.

- Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị là Cơ quan Thường trực đợt vận động.

2. Về thể lệ

- Thành lập Hội đồng bình chọn và Ban Thư ký tổng hợp các tác phẩm tham gia đợt vận động.

- Các tác phẩm tham gia đợt vận động gửi về Cơ quan Thường trực/Cục Chính trị phải đảm bảo đúng chủ đề, nội dung theo kế hoạch; đảm bảo thời gian (chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2018) theo dấu bưu điện. Không hạn chế số lượng tác phẩm gửi tham gia.

- Tác phẩm gửi tham gia là tác phẩm chưa gửi dự thi ở cuộc thi nào, chưa xuất bản hoặc đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ khi Cơ quan Thường trực đã thẩm định bước đầu và cho đăng phát, giới thiệu phục vụ tuyên truyền).

- Các tác phẩm tham gia đợt vận động phải là tác phẩm có lời, được chép tay hoặc đánh máy (khuyến khích dựng thành CD,VCD).

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Cục Chính trị) tổ chức cho các hội viên đi thâm nhập thực tế để sáng, Cơ quan Thường trực viết giấy giới thiệu, hoặc tổ chức xe đưa đón, phối hợp đảm bảo nơi ăn, nghỉ trong thời gian thâm nhập thực tế.

- Nơi nhận tác phẩm: Các tác phẩm gửi về Phòng Tuyên huấn (Cơ quan Thường trực), Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, số 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ghi rõ bài tham gia đợt vận động sáng tác Ca khúc chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống BĐBP và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, số điện thoại liên hệ.

- Các tác phẩm được Hội đồng thẩm định tuyển chọn qua 2 vòng (sơ khảo và chung khảo).

Vòng Sơ khảo, Hội đồng tuyển chọn thống nhất lựa chọn không quá 30 tác phẩm để vào thẩm định Chung khảo trao giải.

3. Cơ cấu giải thưởng

- Giải A: 01 giải;

- Giải B: 02 giải;

- Giải C: 05 giải;

- Giải Khuyến khích: 12 giải.

Các tác phẩm được bình chọn trao giải sẽ in ấn, phát hành, dàn dựng để phục vụ bộ đội và nhân dân biên giới; căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ tuyên tuyền, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn những tác phẩm gửi tham gia đợt vận động để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền.

Đây là đợt vận động sáng tác Ca khúc thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các Nhạc sĩ đối với chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; động viên, cổ vũ phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng mong muốn và kêu gọi các Nhạc sĩ nhiệt tình tham gia để đợt vận động đạt kết quả tốt đẹp.

Quy chế này thay thế quy chế số 1743/QC-CCT ngày 26/10/2017, có hiệu lực từ ngày ký.

Bình luận

ZALO