Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 10:22 GMT+7

"Vận hội mới dựng xây Tổ quốc ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Biên phòng - Những ngày qua, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước tưng bừng, hân hoan dõi theo sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự thành công của Đại hội sẽ góp phần tạo nên đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Phố phường rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Baoquocte.vn

Qua 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn rất đáng tự hào.

Thực tế cho thấy, đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng ta đã giúp thay đổi đất nước; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, chính trị ổn định, định hướng XHCN ngày càng sâu đậm, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng phát triển và đẩy mạnh thêm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Sự thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Thành tựu đạt được trong những năm qua đã chứng tỏ năng lực sáng tạo cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta là vô cùng to lớn, đã mang đến cho đất nước ta một luồng sinh khí mới, một thế mới, lực mới, gia tốc mới và vận hội mới.

Trong Đại hội lần thứ VI (năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những quyết sách quan trọng để đổi mới đất nước trong bối cảnh lạm phát đã tăng hơn 770%; hầu như các mục tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều ở mức thấp.

Đến nay, sau 35 năm đổi mới đất nước, nền kinh tế nước ta có bước phát triển vượt bậc, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; hội nhập quốc tế phát triển sâu, rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, chất lượng về thực thi ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương thế hệ mới; xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư tăng nhanh. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt trong năm 2020, nhưng quy mô nền kinh tế Việt Nam vẫn có bước phát triển, đạt 340 tỷ USD, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; thu nhập đầu người đạt 2.750 USD/người/năm, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011-2015 lên 5,8%/năm giai đoạn 2016-2020.

5 năm qua, chúng ta đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP. Theo thống kê của Ngân hàng thế giới, với tăng trưởng bình quân gần 6%/năm giai đoạn 2016-2020, Việt Nam nằm trong tốp những quốc gia tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Thương hiệu quốc gia của Việt Nam lên đến 319 tỷ USD để vươn lên vị trí 33 (tăng 9 bậc) trong tốp 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới. Nhờ sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam thành công trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại miền Trung thành công không chỉ về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thách thức, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần đồng chí, đồng bào. Bên cạnh đó, Việt Nam đảm nhiệm thành công nhiều cương vị quan trọng tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, khu vực, nhất là nước chủ nhà APEC 2017, Chủ tịch ASEAN 2020, AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Quan hệ đối ngoại đã nâng tầm vị thế đất nước khi chúng ta cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Có thể khẳng định, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy trí tuệ, sự nỗ lực, đoàn kết, thể hiện quyết tâm và bản lĩnh, sức sáng tạo để tận dụng thuận lợi, thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và toàn diện, khẳng định được những dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề vững chắc cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nằm ở tầm nhìn chiến lược cho tương lai, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn.

Đặc biệt, tại kỳ Đại hội lần này, Đảng ta xác định phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN với những mục tiêu cụ thể cho mỗi dấu mốc: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đường lối và mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện; tạo thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Với ý nghĩa đó, trong không khí náo nức đón Xuân mới đang về, dưới ánh sáng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra vận hội mới, dựng xây Tổ quốc ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Thu Minh

Bình luận

ZALO