Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 09:41 GMT+7

Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Biên phòng - Sáng 12-6, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2019; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành.

81sqz6jhrl-533_f_jib4zp6c0_BQ_2
Đại biểu QH biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Ảnh: CTV

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 có 95,48% đại biểu nhất trí thông qua. Theo nghị quyết này, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 là 1.407.572 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Bội chi ngân sách Nhà nước 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước gồm các khoản vay trong nước 197.165 tỷ đồng; vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1024/BC-UBTCNS14 ngày 18-5-2018 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu QH tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Viết Hà

Bình luận

ZALO