Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 27/02/2024 12:33 GMT+7

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Biên phòng - Ngày 18-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Các đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ảnh: QH

Theo đó, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với quy mô 11 chương 101 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Luật áp dụng đối với các bên trong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật quy định các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP bao gồm: Giao thông, vận tải; lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền quản lý theo quy định của Luật Điện lực; thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải; y tế; giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu dự án PPP, Luật quy định, khi doanh thu thực tế đạt cao hơn 125% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước 50% phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và mức 125% doanh thu trong phương án tài chính.

Khi doanh thu thực tế đạt thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP, Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP 50% phần chênh lệch giữa mức 75% doanh thu trong phương án tài chính và doanh thu thực tế...

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 nội dung trong dự thảo Luật.

Viết Hà

Bình luận

ZALO