Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 27/02/2021 02:39 GMT+7

Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Biên phòng - Sáng 8-6, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) với 88,30% đại biểu QH tán thành. Luật có 7 chương, 41 điều và hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

cr7fqzl3ae-410_111683608117703152_Anh
Đại biểu QH biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: CTV

Trước khi biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Võ Trọng Việt đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Đáng chú ý, trước những ý kiến của Đại biểu QH đề nghị quy định cụ thể phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, hiện nay, Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, các đoàn kinh tế quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Đồng thời, quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Viết Hà

Bình luận

ZALO