Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 09:49 GMT+7

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Biên phòng - Ngày 20-11, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 90,06% đại biểu tán thành. Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

klm6qvdw1n-22015_f_k372m6cn0_kqua_copy
 Toàn cảnh buổi bỏ phiếu thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn

Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý Nhà nước về lao động.

Đối tượng áp dụng của Bộ luật là người lao động, người học nghề, tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Đối với quy định tuổi nghỉ hưu, Bộ luật quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. 

Về quy định làm thêm giờ, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây: Phải được sự đồng ý của người lao động, bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Trường hợp áp dụng quy định giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng, bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Để đảm bảo sự đồng thuận cao, trước đó, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu về quy định làm thêm giờ (Điều 107). Với 433/454 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã chấp thuận quy định thời lượng làm thêm giờ tối đa của người lao động là không quá 300 giờ/năm. 

Phạm Diệu

Bình luận

ZALO