Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/05/2023 11:55 GMT+7

Quốc hội thảo luận dự án Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Biên phòng - Chiều 22-11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN). Luật này ra đời sẽ tạo thuận lợi cho việc nâng cao kiến thức QP&AN, làm cho mỗi công dân Việt Nam thấm nhuần lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc.

Vấn đề được các đại biểu quan tâm là việc quản lý các Trung tâm bồi dưỡng kiến thức AN&QP. Đại biểu Phạm Thị Trung (Kon Tum) cho rằng: Cần quy định rõ ràng về nguồn lực và nhân lực của các trung tâm để giảng dạy có hiệu quả về chất lượng và số lượng. Việc quản lý các Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QP&AN nên giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, tận dụng những cơ sở vật chất hiện có để hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luật.

Còn Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy (Phú Thọ) đề nghị, trong Luật cần tăng cường những quy định về lĩnh vực an ninh để cân đối giữa QP&AN, đặc biệt là an ninh quốc gia, mở rộng điều chỉnh cả về giáo dục kiến thức trật tự, an toàn xã hội để đáp ứng yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, nhà tu hành, tôn giáo, các già làng, trưởng bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo cũng được nhiều đại biểu quan tâm và đang có nhiều ý kiến khác nhau.

 172a1.gif
Đại biểu Triệu Thị Nái (Hà Giang) cho rằng, các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành không nên xét vào đối tượng phải được bồi dưỡng kiến thức QP&AN trong các Trung tâm.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thi Kha (Trà Vinh) lại có quan điểm ngược lại: Các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành là những người có uy tín trong cộng đồng, cần được bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Sau khi đã nắm sâu kiến thức này, họ sẽ tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa và vài trò của QP&AN trong cộng đồng dân cư.

Một quan điểm khác - đại biểu H’Yim Kđoh (Đăk Lăk) cho rằng: Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín không nên ghép chung vì không phù hợp với đặc điểm của đối tượng này. Vì vậy, nên mở lớp riêng cho các tôn giáo khác nhau, hoặc có biện pháp hợp lý, vì việc ăn, nghỉ của đối tượng này rất đặc thù. Nên có nội dung, phương pháp bồi dưỡng phù hợp, ngắn gọn...

media
media
media
media
media
media
media
media
Danh Anh

Bình luận

ZALO