Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/07/2024 12:59 GMT+7

Quốc hội thành lập đoàn giám sát huy động nguồn lực phòng, chống Covid-19 và y tế dự phòng

Biên phòng - Sáng 14-6, tiếp tục Kỳ họp thứ ba, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết tại phiên họp. Ảnh: VPQH.

Theo đó, đoàn giám sát thứ nhất là về "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1-1-2018 (sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25-10-2017) đến ngày 31-12-2022 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát gồm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc: Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực (bao gồm nhân lực, tài lực, vật lực) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng.

Đoàn giám sát có trách nhiệm kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát thứ hai là về: "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030" do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối tượng giám sát ở Trung ương gồm Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan; ở địa phương là những nơi có triển khai các chương trình trên.

Nội dung giám sát là về: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO