Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 02:39 GMT+7

Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” tại Kỳ họp thứ 9

Biên phòng - Ngày 10-6, Quốc hội (QH) tiến hành thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2020 (với 92,15% đại biểu đông ý); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21-11-2014 của QH về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân (với 86,78% đại biểu đồng ý). Thảo luận các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

t8v3wnz9lx-15364_f_jwq4a08g0_a
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2020. Ảnh: QH

Với đa số đại biểu tán thành về Chương trình giám sát của QH năm 2020, QH sẽ tiến hành giám sát tối cao nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 9, QH sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đặc biệt, QH sẽ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Tại kỳ họp thứ 10, QH giám sát, báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH…

Viết Hà

Bình luận

ZALO