Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 04:09 GMT+7

Quốc hội kiện toàn các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban và Tổng kiểm toán Nhà nước

Biên phòng - Sáng 21-7, tiếp tục chương trình nghị sự Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ, QH đã thảo luận, bỏ phiếu, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH và Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Tiến Linh

Biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký QH, có 100% đại biểu tán thành bầu đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức vụ Tổng Thư ký QH khóa XV.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH và Chủ nhiệm các Ủy ban của QH, 100% đại biểu biểu quyết thông qua. Theo đó, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; đồng chí Nguyễn Phú Cường giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH; đồng chí Lê Thị Nga giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH; đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; đồng chí Vũ Hồng Thanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH; đồng chí Nguyễn Thúy Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH; đồng chí Lê Quang Huy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH; đồng chí Vũ Hải Hà giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH và Thiếu tướng Lê Tấn Tới giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước, có 94,39% đại biểu tán thành bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các đồng chí được QH bầu giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH và Tổng Kiểm toán Nhà nước ra mắt QH. Ảnh: Tiến Linh

Cũng trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương, QH đã nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2022. Theo Tờ trình, đối với giám sát chuyên đề, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo Tổng Thư ký QH tổng hợp theo 10 nhóm lĩnh vực với 127 vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc của QH, các Ủy ban của QH; đồng thời, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn, nội dung đã thực hiện, năng lực thực hiện của các cơ quan, đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH đã lựa chọn 4 chuyên đề trình QH xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ QH tổ chức giám sát.

Cụ thể, Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành; Chuyên đề 3: Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021; Chuyên đề 4: Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Viết Hà

Bình luận

ZALO