Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 02:53 GMT+7

Quốc hội dự kiến thông qua Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 10

Biên phòng - Chiều 3-6, Quốc hội (QH) đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và thảo luận, về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo đó, dự án Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV.

tcfnm3bvis-15051_f_jwg4km9b0_a
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Ảnh: QH

Theo báo cáo dự kiến Chương trình xây dựng pháp luật năm 2020, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật, cụ thể: Tại Kỳ họp thứ 9, QH thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 5 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 10, QH thông qua 5 dự án luật và cho ý kiến 1 dự án luật. Với đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH cơ bản tán thành với Chính phủ, đề nghị QH cho điều chỉnh, bổ sung.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH cho biết, sau khi dự kiến điều chỉnh Chương trình năm 2019, số lượng dự án trình QH thông qua tại Kỳ họp thứ 9 sẽ chỉ còn 7 dự án. Đưa vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 với 5 dự án luật gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, lùi thời gian trình từ Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 đối với 2 dự án là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Đưa vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Trước đó, sáng 3-6, QH thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của QH và xin ý kiến đại biểu QH về việc lựa chọn chuyên đề giám sát của QH năm 2020. Theo Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH xem xét, quyết định 1 trong 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Chuyên đề 2: “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Sau thảo luận, QH đã tiến hành xin ý kiến đại biểu QH về việc lựa chọn chuyên đề giám sát của QH tại Kỳ họp thứ 9 (năm 2020). Kết quả 79,13% tổng số đại biểu đồng ý lựa chọn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Viết Hà

Bình luận

ZALO