Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/09/2021 08:23 GMT+7

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội và 8 chức danh khác

Biên phòng - Chiều 2-4, Quốc hội (QH) bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch QH đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và một số Ủy viên Ban thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn.

mls7_nguyen-thi-kim-ngan-1
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch QH và một số thành viên Ủy ban Thường vụ QH. Ảnh: V.H

Tờ trình Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày đề nghị QH miễn nhiệm Phó Chủ tịch QH, một số thành viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH. 

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, các đồng chí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XII, thực hiện thông báo số 03 ngày 16-3-2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để QH bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11 QH khóa XIII, căn cứ điều 74 Hiến pháp, Điều 11 Luật Tổ chức QH, Điều 39 Nội quy kỳ họp QH, Ủy ban Thường vụ QH trình QH xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tich QH Huỳnh Ngọc Sơn và  8 chức danh khác.

cac-dai-bieu-qh-bo-phieu
Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch QH. Ảnh: Viết Hà

Với Tờ trình đề nghị của Chủ tịch QH, chiều 2-4, QH đã bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh theo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH. Theo kết quả từ Ban kiểm phiếu, QH đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch QH đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn, với số phiếu đồng ý là 433/471 phiếu (87,65%).

Còn đối với các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của QH và các Ủy ban của QH: Có 87,65% đại biểu tán thành miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; 88,26% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH đối với ông K'sor Phước.

Có 88,26% đại biểu nhất trí miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; 88,26% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Hiện. 

Có 88,48% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH và 89,88% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách đối với ông Phùng Quốc Hiển.

Có 87,45% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; 88,06% đại biểu  đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh đối với ông Nguyễn Kim Khoa.

Có 87,65% đại biểu đồng ý miễn nhiệm đối với chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; 88,06% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của QH đối với ông Đào Trọng Thi.

Có 90,88% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, 90,28% đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai.

Đối với bà Nguyễn Thị Nương, QH đồng ý miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH với 88,46% số phiếu.

Về miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn. Theo Tờ trình của Chủ tich QH Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII, ông Nguyễn Hữu Vạn được QH bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể kiểm toán nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại phiên họp chiều 2-4, QH đồng ý miễn nhiệm chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn với 88,26% số phiếu. 

Khi có kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Với tỷ lệ 82,59% đại biểu có mặt tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch QH, một số thành viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước có 82,79% đại biểu tán thành.

Viết Hà

Bình luận

ZALO