Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 02/12/2020 03:17 GMT+7

Quảng Trị: 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Biên phòng - Tính đến tháng 6-2016, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19/19 tiêu chí, 8 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 54 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Trong số 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã miền núi là Tân Hợp và Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

y9kgr5uw80-50678_937636672986244584_IMG_7322
Diện mạo nông thôn miền núi Quảng Trị ngày một khởi sắc. Ảnh: Kiên Đồng

Để có được kết quả trên, sau hơn 5 năm, tỉnh Quảng Trị đã huy động toàn bộ lực lượng của cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh. Nhiều phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã hình thành như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, "5 không 3 sạch" của Hội Liên hiệp phụ nữ, "Chỉnh trang nông thôn" của Hội Nông dân, "Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới" của Đoàn Thanh niên...

Qua 5 năm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Trị đã huy động và sử dụng tổng nguồn lực đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, từ 9,9 triệu đồng/người/năm vào năm 2010 lên 19 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2015.

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu trong năm 2016 sẽ có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 29 xã.

Kiên Đồng

Bình luận

ZALO