Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 06:40 GMT+7

Quảng Ninh: Tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"

Biên phòng - Chiều 3-10, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết và tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

5bb4bb9d22f7c73bad000485
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Hùng

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Theo đó, 10 năm qua, UBND tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân” với những cách làm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực, chủ động triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác này.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển… Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của tỉnh trong giai đoạn 2009-2019 đã tiếp tục đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Qua quá trình thực hiện đã và đang tạo được nhiều phong trào tiêu biểu, nhân tố mới để nhân rộng, đẩy mạnh thực hiện phong trào những năm tiếp theo.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, hội nghị cũng thẳn thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Trên cơ sở đó, hội nghị đã bàn và thông qua một số giải pháp trọng điểm để thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong giai đoạn tiếp theo, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tăng cường các nguồn lực đầu tư để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quan tâm chăm lo xây dựng các đơn vị BĐBP cả về vật chất, tinh thần…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Đồng chí nhấn mạnh, những cố gắng và thắng lợi chung đó là do các cấp, ngành, cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn và triển khai thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong đó, lực lượng BĐBP luôn phát huy tốt vai trò, nòng cốt chuyên trách ở khu vực biên giới. Đặc biệt, thời gian gần đây, Quảng Ninh đã đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng và được đồng ý thí điểm cử 5 cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy huyện, thành phố biên giới trên địa bàn tỉnh, nên đã và đang tạo ra những chuyển biến mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, bảo vệ biên giới.

5bb4be6b45571455ef002736
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Hùng

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cấp, ngành cần làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược, không để bị động, bất ngờ, chủ động phối hợp xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đối với các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thông qua việc phát huy tốt hơn các phong trào tự quản của nhân dân biên giới, hải đảo.

Đối với lực lượng BĐBP, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách ở khu vực biên giới, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp trên có các đối sách hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh phối hợp với BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả hơn các mặt công tác để đẩy mạnh các phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã khen thưởng cho 19 tập thể, 26 cá nhân về thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Xuân Hùng

Bình luận

ZALO