Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 09/05/2021 08:09 GMT+7

Quảng Ninh: Triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị ủy

Biên phòng - Ngày 9-3, Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp với các thành ủy, huyện ủy, thị ủy biên giới năm 2017; thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

5aa23b02455714ffbb000a6b
Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát biểu đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2017. Ảnh: Xuân Hùng

Năm 2017, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các thành ủy, huyện ủy, thị ủy khu vực biên giới của tỉnh được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Cụ thể là đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn biên phòng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc; phối hợp có hiệu quả trong công tác củng cố cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, tạo môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển trên các tuyến biên giới…

Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới cũng chủ động quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần cho các đơn vị biên phòng, từ đó làm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm, tin tưởng, gắn bó với địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thành tích cơ bản, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế phối hợp năm 2017, đó là: Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin giữa các lực lượng, các địa phương trên biên giới có lúc còn chậm dẫn đến hiệu quả chưa cao; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới còn hạn chế dẫn đến công tác tham mưu có việc chưa hiệu quả; công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới có lúc chưa thường xuyên…

Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2018 là: Phối hợp có hiệu quả hơn trong việc lãnh đạo nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tăng cường phối hợp lãnh đạo xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân...

Xuân Hùng

Bình luận

ZALO