Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 10:33 GMT+7

Quảng Ngãi: BĐBP và Hội nông dân ký kết chương trình phối hợp

Biên phòng - Chiều 16-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ký kết chương trình phối hợp vận động nông dân khu vực biên giới biển đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới giai đoạn 2019-2025.

rh2ly8pmxz-20711_f_k1t4nyh00_BBP_v_Hi_nng_dn_tnh_Qung_Ngi_k_kt_chng_trnh_phi_hp_giai_on_20192025._nh_Vn_Tnh
BĐBP Quảng Ngãi và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2025. Ảnh: Văn Tánh

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp xây dựng tổ chức Hội Nông dân, các đơn vị BĐBP và hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện. Vận động nông dân thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, tích cực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các địa phương. Phối hợp vận động nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trước đó, hai đơn vị cũng đã tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn từ năm 2011-2018, trong đó đánh giá cao công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Văn Tánh

Bình luận

ZALO