Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 04:05 GMT+7

Quảng Nam phấn đấu năm 2024 xóa nhà tạm trên địa bàn các huyện nghèo

Biên phòng - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoan 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định 1245/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/6/2023.

BĐBP Quảng Nam thường xuyên tham gia hỗ trợ các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xây dựng nhà để tiết kiệm ngày công. Ảnh: Văn Chương

Quảng Nam là một địa phương thường xuyên hứng chịu thiệt hại cho thiên tai. Theo đề án giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Nam đặt ra mục tiêu hỗ trợ cho 8.179 hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2024, cơ bản xóa nhà tạm trên địa bàn các huyện nghèo theo Chỉ thị số 25-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn của tỉnh.

Tổng số vốn cần để thực hiện Đề án là 423 tỷ 450 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương: 282 tỷ 300 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương: 42 tỷ 345 triệu đồng; vốn huy động khác: huy động từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và huy động khác (từ cộng đồng, dòng họ và chính bản thân hộ gia đình được hỗ trợ): 98 tỷ 805 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020, tỉnh đã bố trí 385 tỷ đồng cho 9 huyện miền núi, trong đó có huyện Tây Giang và Nam Giang có các xã biên giới. Kết quả có 6.917 hộ dân đã được hỗ trợ sắp xếp di dời chỗ ở, 67 hộ thực hiện di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẻ đất với hộ mới đến.

Tại các địa bàn biên giới, từ năm 2021 đến nay, BĐBP Quảng Nam đã hỗ trợ gần 2.000 ngày công, giúp các hộ nghèo sửa chữa và xây dựng hơn 100 ngôi nhà, giúp đồng bào giảm phát sinh chi phí.

Văn Chương

Bình luận

ZALO