Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 25/06/2021 01:47 GMT+7

Quảng Nam: Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu

Biên phòng - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1137/QĐ-BVHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn tiếng nói, chữ viết đối với dân tộc Cơ Tu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, năm 2021.

Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Ảnh: internet

Nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết đối với dân tộc Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh đang bị mai một nhanh. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 21, 22-4-2021 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, với sự tham gia của 61 người gồm: 1 nghệ nhân được lựa chọn từ địa bàn thôn bản, là người có uy tín trong việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết trong cộng đồng và 60 học viên là những người dân tộc Cơ Tu có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn tổ chức, do địa phương xác nhận và đề cử.

Với phương thức thực hiện gợi mở, lấy ý kiến, đề xuất, giải pháp, ghi chép theo dạng hồi cố, quan sát tham dự, bảo tồn và phát huy trong cộng đồng (Do nhà khoa học,phối hợp nghệ nhân truyền dạy) và bảo tồn trong đời sống thực tiễn (Tổ chức trao truyền quacác thế hệ trong không gian sinh hoạt của cộng đồng). Các học viên sẽ được các báo cáo viên là chuyên gia, nhà quản lý và chính các nghệ nhân, người có uy tín dân tộc Cơ Tu-chủ thể văn hóa, người lưu giữ, bảo tồn vốn ngôn ngữ sẽ trực tiếp truyền dạy và hướng dẫn phương pháp truyền dạy tiếng nói, chữ viết trong đồng bào nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc thiểu số (trong đó có tiếng nói, chữ viết), phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhằm phát triển kinh tế, xã hội.

Việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết - vốn văn hóa quý báu của dân tộc Cơ Tu cần được các cấp, ngành và địa phương nỗ lực quan tâm hơn nữa để người Cơ Tu thêm hiểu và tự hào về dân tộc mình.

Theo Báo Dân tộc

Bình luận

ZALO