Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/10/2021 12:34 GMT+7

Quảng Bình: Đầu tư gần 445 tỉ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trong năm 2022

Biên phòng - UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022. Theo đó, tổng nguồn vốn để thực hiện là gần 445 tỉ đồng, bao gồm 338 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, gần 26 tỉ đồng từ ngân sách địa phương đối ứng và các nguồn vốn khác.

Đời sống của nhiều hộ đồng bào DTTS ở Quảng Bình đã tốt hơn nhờ hưởng thụ các chính sách dân tộc. Ảnh: Bích Nguyên

Vùng DTTS và miền núi tỉnh Quảng Bình có dân số gần 63.000 người sinh sống, tập trung ở 103 thôn, bản thuộc 15 xã thuộc các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Dân số đồng bào DTTS tính đến hết năm 2020 là 6.326 hộ/26.472 nhân khẩu, chiếm 2,2% dân số toàn tỉnh.

Trong đó, dân tộc Bru-Vân Kiều có 4.543 hộ/19.209 khẩu (gồm các tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì); dân tộc Chứt có 1.717 hộ/7.064 nhân khẩu (gồm các tộc người: Sách, Rục, A Rem, Mày, Mã Liềng). Đây là 2 DTTS có số dân đông nhất, còn lại là các DTTS khác với số dân không nhiều như: Mường, Thổ, Tày, Nùng, Thái… với 57 hộ/177 khẩu.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, tỉnh Quảng Bình sẽ thực hiện 10 dự án.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình sẽ dành 89 tỉ đồng để thực hiện Dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; gần 59 tỉ đồng để quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (xây dựng cơ sở hạ tầng cho 11 dự án định canh định cư vùng đồng bào DTTS).

Đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tỉnh Quảng Bình sẽ thực hiện 2 tiểu dự án: Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân và Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thúc đẩy khởi sự kiện kinh doanh khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nội dung chính là hỗ trợ hơn 21.000 hộ dân tham gia bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng và hộ gia đình; hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; trợ cấp gạo cho các gia đình nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, phát triển lâm sản ngoài gỗ.

Đồng thời, xây dựng các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện các dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong đồng bào DTTS và miền núi; Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; Chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể trạng tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Phát triển các nhóm dân tộc rất ít người nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO