Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 27/02/2021 10:29 GMT+7

Quân ủy Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Biên phòng - Ngày 15-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chủ trì hội nghị.

lv12txbdcn-56799_6296178071399449166_i_tng_Ng_Xun_Lch_pht_biu_khai_mc_Hi_ngh.jpg
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Tham dự Hội nghị còn có trên 650 đại biểu gồm các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chiến lược, các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy, Tuyên huấn, Cán bộ, Tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và một số đồng chí là báo cáo viên cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Nghị quyết về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

ixtkewn7fa-56799_4267678012058182510_Thng_tng_Lng_Cng_Ch_nhim_Tng_cc_Chnh_tr_Qun_trit_gii_thiu_Chuyn_ti_Hi_Ngh.jpg
Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, quán triệt, giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách. Nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá. Nghị quyết được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đặc biệt quan tâm, đồng tình hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng.

Các cấp phải quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết; căn cứ vào kế hoạch và sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương; bám sát thực tế đơn vị để xây dựng kế hoạch, cam kết phấn đấu, tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá đúng những biểu hiện cụ thể về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, làm rõ nguyên nhân, xác định giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

9edbnpcyml-56799_2046430861876992022_Cc_i_biu_d_Hi_ngh.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu và chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO