Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 09:54 GMT+7

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Biên phòng - Sáng 17-1, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 51 điểm cầu trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang quán triệt các Kết luận, Quy định của Trung ương. Ảnh: QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng và trực tiếp phổ biến, quán triệt các Kết luận, Quy định của Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có đại biểu các cơ quan, ban Đảng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị…

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giới thiệu Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Thông qua hội nghị giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn quân nắm vững, thống nhất với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt sâu sắc và tự giác thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tập trung liên hệ vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Hồng Pha

Trên cơ sở đó, các cán bộ chủ chốt tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, hội nghị yêu cầu toàn quân mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt ngay từ việc học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa, triển khai Kết luận, Quy định của Trung ương, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương vào thực tiễn cơ quan, đơn vị mình. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương và Nghị quyết 847-NQ/QUTW và mở đợt sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực ở các cấp, các đối tượng trong cơ quan, đơn vị.

Để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quân, quá trình xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương phải gắn với Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Các cơ quan thông tấn báo chí trong quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng thời lượng, số lượng tin, bài tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ủy ban Kiểm tra các cấp bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết 847-NQ/QUTW vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; kịp thời xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên không để tồn đọng, kéo dài…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO