Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 24/05/2024 01:03 GMT+7

Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Biên phòng - Ngày 7-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.

xs5de1z6ly-9427_f_jqm3cihu0_1
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương cùng đại biểu lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

icl6987ezb-9427_f_jqm3cijw1_2
Đại tướng Ngô Xuân Lịch điều hành hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, tập trung đột phá thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác; trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Đã chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; đề xuất ban hành và triển khai thực hiện các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 7/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; làm tốt quy hoạch cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng được mở rộng, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, Quân đội. Thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của Quân đội được nâng lên. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên định, vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã tiến hành tham gia đóng góp ý kiến đối với tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cho ý kiến vào các dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

5c3316113f5e02682a000245
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, hội nghị xác định: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng SSCĐ ngày càng cao, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về quân sự, quốc phòng; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương, Quân ủy Trung ương; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo toàn quân kiên định, vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua một số dự án luật và triển khai dự án luật mới. Chỉ đạo thành lập mới; tổ chức lại và điều chỉnh tổ chức một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, giảm 10% biên chế cơ quan chiến dịch, chiến lược. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong quân đội giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội, đổi mới nội dung chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ quân đội; triển khai Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0”.

Chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, điều chỉnh một số nội dung trong đề án để phù hợp với thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả Đề án 701 về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam. Chăm lo, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

5c3316973f5e02a679000122
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả toàn quân đạt được trong năm 2018. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra 6 nội dung trọng tâm Quân đội cần làm tốt trong năm 2019, đó là: Tiếp tục tập trung nghiên cứu nắm chắc, đánh giá chính xác, dự báo đúng và sớm tình hình để chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân với các cấp, các ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; triển khai thực hiện cụ thể hóa các chiến lược, Nghị quyết, chương trình kế hoạch về quân sự, quốc phòng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Kết luận số 16 của Bộ Chính trị, rà soát chặt chẽ tổ chức biên chế, chức năng loại hình của các đơn vị quân đội, nhất là khối doanh nghiệp và nhà trường; tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế, khuyết điểm; nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại; xây dựng đảng bộ, xây dựng quân đội trong sạch vững mạnh về mọi mặt, thực sự là một đảng bộ gương mẫu, mẫu mực, giữ gìn hình ảnh quân đội anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, coi đây là danh hiệu thiêng liêng và cao quý.

Đồng thời Quân đội luôn phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiên quyết đập tan các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu; toàn quân kiên định, vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Hồng Pha

Bình luận

ZALO