Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 30/11/2023 05:28 GMT+7

Quân ủy Trung ương giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh

Biên phòng - Ngày 6/10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra QUTW, Phó trưởng đoàn giám sát đã triển khai quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ QUTW đối với Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP tham gia đoàn giám sát.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra QUTW kết luận giám sát. Ảnh: Xuân Hùng

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1364-QĐ/QUTW, ngày 5/9/2022 của Ban Thường vụ QUTW giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh và các tổ chức Đảng trực thuộc.

Theo đó, ngay sau đại hội, Đảng bộ BĐBP Quảng Ninh đã sớm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ BĐBP tỉnh sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Quá trình thực hiện, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã bám sát quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên, từ đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc, duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy và tổ chức Đảng.

Hàng năm, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh sớm ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ trong cấp ủy và đảng viên các cấp; chủ động thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn thư, khiếu kiện, kịp thời ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; quan tâm chăm lo tốt đời sống cho bộ đội, làm tốt công tác hậu phương Quân đội…

Qua đó, đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe Ban Thường vụ BĐBP Quảng Ninh báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế làm việc và một số nội dung công tác cán bộ, quân lực, kế toán, tài chính, xăng dầu, phòng chống tội phạm... từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 9 năm 2022 và kiểm tra các loại văn bản, sổ sách của Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh và một số đơn vị cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác Đảng, công tác cán bộ, kế toán tài chính, phòng chống ma túy và tội phạm...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ BĐBP Quảng Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế làm việc đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025; nhất là quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu trong toàn đơn vị. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Quang Anh - Xuân Hùng

Bình luận

ZALO